Fotograf: Madeleine Bengtson

Internationell verksamhet

Solidaritetshandlingar mellan fackföreningar i olika länder har en lång tradition i fackföreningsrörelsen.

Solidaritetshandlingar mellan fackföreningar i olika länder har en lång tradition i fackföreningsrörelsen. Vi arbetar med internationell verksamhet på flera olika sätt. Just nu försöker vi organisera elektriker i världen. Vi förenar oss genom elektrikeryrket, hjälper till att bygga upp nya fackliga organisationer och stödjer en demokratisk utvecklig.

Den fackliga kampen för mänskliga, fackliga rättigheter och kravet på anständiga arbetsvillkor är viktigare än någonsin.

Du som medlem kan också engagera dig i globala fackliga frågor. Bland annat så kan du genom Union to Union söka bidrag för informationsinsatser om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Du kan också ansöka om medel från Elektrikerförbundets solidaritetsfond, fonden för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa.

Granskad:
Kategorier: