Elektrikernas ackordssystem

Ackordswebben är namnet på vårt webbaserade system för ackordshantering. Systemet hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att löneunderlag distribueras. Den fungerar på smartphones, surfplattor samt alla datorer och systemet uppdateras automatiskt.

Några funktioner som finns på www.ackordswebben.se är:

  • Skapa delaktighet och samarbete i ackordslaget genom att delegera till exemplet tidsredovisning.
  • Mätblad med möjlighet att sortera och skriva ut ATL-rader
  • Göra mallar och recept som underlättar mätningen, som man också kan dela med arbetskamrater.
  • En materialbank där du håller reda på materialflödet och koppla dessa mot ATL-rader.
  • Lätt kontrollera företagets kalkyl genom att läsa in den i ett mätblad.
  • En hel rad med nya funktioner samt ett användargränssnitt som kommer att underlätta för dig som användare.