Fotograf: Anna Ledin Wirén

Vad kostar det att vara medlem?

Din medlemsavgift till Elektrikerna ser lite olika ut beroende på din situation. De allra flesta av av medlemmarna betalar däremot en procentuell avgift som dras av din arbetsgivare direkt på din lön.

Procentuell medlemsavgift

Om du är anställd på en firma med kollektivavtal betalar du procentuellt på din lön. Procentsatsen ligger på 1,9% av din lön, alltså 19 kr per tusenlapp. 

Exempel:
Månadslön 32 000 kr = medlemsavgift 608 kr/månad

Procentsatsen varierar lite beroende på vilket avtal företaget har tecknat. Går du på Installationsavtalet betalar du även 0,5% i ackordskontrollavgift, alltså totalt 2,4%.

Exempel:
Månadslön 32 000 kr = medlemsavgift + ackordskontrollavgift 768 kr/månad

Fasta avgifter

Under vissa perioder i livet kan du betala en lägre fast medlemsavgift, exempelvis om du är sjukskriven, föräldraledig eller studerar. Även medlemmar som jobbar på ett företag där vi inte har något inkasseringsavtal betalar en fast medlemsavgift då vi inte har möjlighet att dra medlemsavgiften direkt på lönen. Kolla i tabellen nedan vad som gäller för dig. Om din arbetssituation ändras, kom ihåg att anmäla in det via formuläret längst ner på sidan så att du betalar rätt avgift.

Medlemsavgift Medlemsgrupper som innefattas
780 kr/månad
 • Medlem som arbetar utanför vårt område (oförändrad avgift vid sjukdom etcetra).
 • Avtalspensionär fram till 65 års ålder.
600 kr/månad
 • Medlem på företag med larmavtal, bemanningsavtal eller radio-TV-avtal där inkasseringsavtal saknas.
480 kr/månad
 • Medlem som är sjukskriven.
 • Medlem som är föräldraledig.
315 kr/månad
 • Medlem som är arbetslös.
 • Medlem som är studerar.
 • Medlem på företag där avtalsteckning pågår.
 • Medlem som gör grundläggande militär utbildning.
 • Medlem anställd utomlands, med medlemskap i ett annat lands fackförening, men som vill kvarstå som medlem.
 • Medlem som är tjänstledig för orsak som inte omfattas av annan avgiftsklass.
 • Pensionär född 1925 eller senare.
Avgiftsbefriad
 • Pensionär född före 1925.
 • Studerandemedlem
Övrigt

 

Anmälan ändrad medlemsavgift

Fyll i formuläret om din arbetssituation har ändrats för att få rätt avgift!

Kryssa i det alternativ som stämmer för din situation (Obligatorisk)
Jag vill att någon kontaktar mig för att prata om hur facket kan vara till stöd i min nya situation.
Uppdaterad: