Vårt förbund

Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet.

Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla
människors lika värde.

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Vidare ska förbundet sträva mot att:

  • Organisera alla arbetstagare inom förbundets verksamhetsområde i enlighet med den av LO:s kongress fastställda organisationsplanen.
  • Stärka medlemmarna genom studier, information och opinionsbildning.
  • Bygga en stark lokal organisation för att stödja och företräda medlemmarna i arbetslivet.
  • Bedriva avtalsbevakning, förhandlingsverksamhet och teckna kollektivavtal.
  • Samverka och samarbeta med andra fackliga organisationer såväl nationellt som internationellt i syfte att upprätthålla och utveckla förbindelserna med dessa organisationer.
  • Aktivt påverka politiken på alla nivåer i samhället.
  • I övrigt bedriva verksamhet enligt dessa stadgar och enligt de beslut som fattas av förbundets beslutande organ

Bli medlem!

Bli medlem

Elektriker? Bli medlem i Elektrikerna du med!

Gemensamt vågar vi ställa krav på bättre arbetsvillkor och högre lön. Gemensamt har vi större chans att få igenom våra krav. Det tjänar vi alla på!

Bli medlem nu

Info om Elektrikerförbundet

Organisationsnummer: 802000-7392
Bankgiro: 117-5512
Plusgiro: 50-5
Telefon: 0771-10 14 00
E-post: kontakten@sef.se

 

Uppdaterad:
Kategorier: