Kollektivavtal för framtiden

Elektrikerna har på sitt förbundsmöte 2022, fattat beslut om långsiktiga mål gällande våra kollektivavtal som kommer tas upp under flera avtalsrörelser. Våra tre fokusområden kommer att vara arbetstid, pension och yrkesutveckling.

Vi kan vara stolta över våra starka kollektivavtal. Men inget talar för att våra medlemmar vill att vi ska vara nöjda. Elektriker, tekniker, hissmontörer, linjemontörer och larm installatörer fortsätter drömma om bättre villkor på jobbet. Kollektivavtal för framtiden syftar till att konkretisera medlemmarnas visioner för branscherna som omfattas av våra kollektivavtal.

Över 300 medlemmar har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till denna rapport, i vilken vi nu väljer att peka ut tre utvecklingsområden. Dessa tre är arbetstid, pension och yrkesutveckling.

Kortare arbetstid

Arbetstidsfrågan har genomgående väckt stort intresse under grupparbetena. Åsikterna är många: kortare arbets­dag, kortare arbetsvecka, mer semester, mer arbetstids­förkortning, mindre arbetstidsförkortning till förmån för högre lön, är några utav förslagen som inkommit. Vi kan utav de många svaren däremot uppfatta en samstämmighet kring en sak, att vi som förbund inte ska vara nöjda med åtta timmars arbetsdag, fem veckors semester eller fem dagars arbetsvecka.

Vi föreslår därför:

  1. Att en generell arbetstidsförkortning införs, i mål om att nå 7 timmars arbetsdag.

Bättre pension

Pensionssystemet lämnar mycket att önska. Det allmänna pensionssystemet riskerar att under överskådlig tid erbjuda mycket sparsamma ersättningar, trots höjda pensionsåldrar. Då den politiska konsensus och vilja som skulle kunna laga ett redan idag undermåligt system saknas, tvingas parterna kliva fram och ta ansvar.

Vi föreslår därför:

  1. Att premieavsättningen till tjänstepension på sikt ska uppgå till 10 procent av lönesumman.
  2. Att ett delpensionssystem införs inom ramen för den avsatta extrapensionen på avtalsområdet.


Mer kompetensutveckling

Kraven som förs fram i rapporten på en modern och specialiserad yrkesutbildning i kombination med en bred kunskapsbas ställer höga krav på både gymnasium, yrkeshögskola, kursanordnare och arbetsmarknadens parter. Vidare förs också önskemål om ett ökat inflytande över möjligheten till kompetensutveckling fram, då tillgången till kompetensutveckling idag varierar i hög grad mellan olika företag och anställda.

Vi föreslår därför:

  1. Att öka partsinflytandet kring kompetensfrågor inom larm- & säkerhetsbranschen.
  2. Att initiativ tas för att en yrkesnämnd inom ramen för Kraftverks- & Energiavtalet bildas.
  3. Att premien för Särskild avgift el värdesäkras över tid.
  4. Att verka för att regler för en ökad bestämmanderätt över kompetensutvecklingen införs.

 

  • Kollektivavtal för framtiden (8,45 MB)

    Elektrikerna har på sitt förbundsmöte 2022, fattat beslut om långsiktiga mål gällande våra kollektivavtal som kommer tas upp under flera avtalsrörelser.

Uppdaterad: