Jesper Ekström valdes till centralt ungansvarig på Förbundsmötet 2022

Jesper Ekström valdes till centralt ungansvarig på Förbundsmötet 2022

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Centralt ungansvarig

Jesper Ekström är sedan Förbundsmötet i maj 2022 vald till centralt ungdomsansvarig. Som centralt ungansvarig för Elektrikerna arbetar man med alla ungdomsfrågor nationellt och internationellt.

Vem är egentligen Jesper Ekström och hur kom det sig att han började engagera sig fackligt för Elektrikerna? Vad är det med ungfrågor som väcker intresse och hur kommer de 4 kommande åren att se ut? Nedan berättar Jesper lite om detta!

Vem är Jesper?

Mitt namn är Jesper Ekström. Jag är född 1997 och kommer ifrån Stenungsund, strax norr om Göteborg. Jag är vald som centralt ungansvarig i Svenska Elektrikerförbundet.

När jag inte jobbar är jag engagerad inom ungdomsfotboll och är tränare i Ljungskile SK

Vad gör man som centralt ungansvarig?

Som centralt ungansvarig i Elektrikerna arbetar jag med organisering av ungverksamhet, både nationellt och internationellt. Jag ansvarar för de ungansvariga i de olika avdelningarna vi har i förbundet och ska vara behjälplig med det som behövs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag.

Uppdraget innebär också att jag är adjungerad in i förbundstyrelsen, detta för att kunna påverka förbundet i frågor som är viktiga både för förbundet men primärt för våra unga. Det innebär att jag arbetar väldigt nära Elektrikernas förbundsstyrelse och ledning.

I uppdraget ingår det också att man sitter med I SBTF (svenska bygg och träfacken), vars uppgift är nationell och internationell tvärfacklig verksamhet. I detta uppdrag ingår det att presentera unga arbetares vilja och stå upp för förändringar de unga vill driva igenom samt samverka med olika förbund under LO:s regi för att få ett bredare perspektiv och förankring i frågor som är viktiga för oss i Elektrikerna.

SBTF är en del av och ingår i NBTF (Nordiska byggnads- och träarbetarefederationen) där vi på en nordisk nivå jobbar för att öka de ungas möjligheter att påverka sitt arbete.

Centralt Ungansvarig innebär också att jag har ett mandat i LO:s centrala ungdomskommitté där vi planerar all LO-ung verksamhet som sköts från centralt håll, till exempel skolmaterial, facket på sommarjobb, ungdomsansvarigas utbildning och LO-ungforum.

Hur ser din yrkesbakgrund ut?

Jag började mitt yrkesliv som elektriker direkt efter studenten. Jag tog anställning på Processkontroll Elektriska som därefter bytt namn till Actemium Electro. Där är jag idag 6 år senare fortfarande anställd. Jag började engagera mig fackligt efter ungefär ett år som elektriker.

Varför engagerar du dig fackligt?

Jag engagerar mig för att jag anser att vi som förbund behöver se till dom unga i branschen mer och förhandla efter vad dom tycker är viktigt då dom faktiskt är branschens framtid. De unga arbetarna behöver känna att man ser till deras åsikt och jobbar mot gemensamma vinster. 

Jag tycker det viktigaste jobbet vi som förbund gör och behöver göra är skolinformationer och utbildningar. Alla som kommer ut i arbetslivet behöver förstå var vi kommer ifrån och vad som händer om fackförbunden skulle försvinna.

Vad vill du åstadkomma de kommande 4 åren?

Mitt mål med det här uppdraget är att fortsätta organiseringen av unga i arbetet. Bygga strukturer tillsammans med de andra ungansvariga och skapa bra förutsättningar för arbetet att fortsätta framåt.

Jag kommer vara med och lägga grundstenarna för den kommande Centrala Ungkommittén. Kommittén kommer i framtiden vara grunden för hur ungarbetet ska utföras och hur vilken verksamhet som ska prioriteras

Det viktigaste målet jag har satt upp för mig själv är att se till att alla avdelningar har en ungansvarig och att vi får genomfört skolinformationen i hela landet och på så sätt utbilda alla nya elektriker kring arbetarrörelsen och facklig historia samt arbetsmiljö, rättigheter och skyldigheter inom kollektivavtalet.

  • Jesper Ekström

    Centralt Ungansvarig

    Jesper Ekström

    jesper.ekstrom@sef.se

    Studerandemedlemskaps- och ungdomsansvarig. 

Uppdaterad: