Fotograf: Diana Oldenburg / Pixabay

Rapport: Ett otillräckligt pensionssystem

Elektrikerförbundet kan inte vara passiva inför den försvagning av pensionssystemet som drabbar våra medlemmar när de går i pension. Förbundet har därför bland annat gjort en pensionsutredning för att belysa hela pensionssystemet och släppt rapporten "Ett otillräckligt pensionssystem".

Den allmänna pensionen är rätt och slätt för låg och många elektriker tvingas till tidigare pensionering med lägre pension som följd då kroppen inte orkar fram till 65 år. Trygghet på ålderdomen borde vara en självklarhet, därför kräver Elektrikerförbundet nu förbättring på flera punkter.

Pensionsfrågan har varit stor för Elektrikerförbundet i mer än 15 år. Våra medlemmar har vid flera tillfällen uttryckt sin oro för att pensionen inte kommer att räcka till. Elektrikerförbundet var tidigt ute med att satsa på en extra avtalspension för att möta denna oro som finns bland medlemmarna. Vi har satt upp ett mål på 10 procent i avtalspension. När diskussionerna om att pensionsåldern skulle höjas började bestämde vi oss för att göra en pensionsutredning för att belysa hela pensionssystemet. Rapporten visar på flera orättvisor och resulterade i ett antal förslag på förbättringar.

I korthet vill Elektrikerförbundet bland annat att pensionsavgiften ska höjas rejält och att pensionsinbetalningarna ska beräknas på bakomliggande inkomster, inte på tillfälliga ersättningar. Då våra medlemmar ofta tvingas gå i pension vid 62 år för att kroppen inte orkar krävs också kortare arbetstid och åtgärder för bättre arbetsmiljö om pensionsgränsen ska höjas.

Har man jobbat hela sitt liv måste man ha råd och ork att leva när man blir gammal. Sverige har ett otillräckligt pensionssystem och vi får fler och fler fattigpensionärer. I Sverige finns idag cirka 328 000 pensionärer som faller in i kategorin fattigpensionärer. Ska det vara så? Elektrikerförbundets förbättringsförslag är starten på ett jobb för att förändra detta. Trygghet på ålderdomen borde vara en självklarhet.

LADDA NED OCH LÄS RAPPORTEN

 

Det här vill Elektrikerna

 • Pensionsavgiften borde höjas rejält.
 • Pensionsinbetalningarna bör beräknas på bakomliggande inkomster, inte på tillfälliga ersättningar.
 • Den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften bör ses över om den kan omdisponeras till ökad ålderspensionsavgift.
 • Inträdet och etableringen på arbetsmarknaden borde tillhöra pensionsdebatten.
 • Kortad arbetstid och åtgärder för bättre arbetsmiljö är ett måste vid högre pensionsgränser.

  Läs mer i rapporten "Ett otillräckligt pensionssystem"


  Krav i 2020 års avtalsrörelse om pension:
 • Att avtalspension ska redovisas på lönespecifikationen.
 • Straffavgifter för företag som fuskar med avtalspensionerna.
 • Avtalspension ska betalas in under all anställningstid.
 • Att den extra pensionsavsättningen höjs.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering för att våra medlemmar ska orka arbeta fram till pension.

  Läs alla avtalskrav här

Det svenska pensionssystemet

• Den genomsnittliga allmänna pensionen är före skatt 12 600 kr/månad (Pensionsmyndigheten, 2019).

• Genomsnittlig total pension är 17 200 kronor per månad före skatt (Pensionsmyndigheten, 2017).

• Målet för det allmänna pensionssystemet var att ge 60-65 procent i pension jämfört med inkomst.

• Personer som idag är i tjugoårsåldern kan förvänta sig en kompensationsgrad på ner mot ca 40 procent.

• I Sverige finns ca 328 000 pensionärer (av dessa är 229 000 kvinnor) som faller in i kategorin fattigpensionärer (Eurostat, 2018).

Uppdaterad: