Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ändrad pensionsålder

Från och med 2023 sker en del förändringar när det gäller pension. Du får bland annat rätt att arbeta fram till 69 år och intjänandet av tjänstepensionen sänks till 22 år.

Pensionsålder

Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år. Innan den 1 januari 2023 var den 68 år. En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år. När en medarbetare uppnår denna ålder och rätten att kvarstå i anställning upphör, sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet. Arbetsgivaren får då säga upp en arbetstagare utan krav på saklig grund. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att säga upp arbetstagaren och uppsägningstiden är 1 månad. 

Åldersgräns för a-kassa

Grundersättningen har både en övre och lägre åldersgräns, medan den inkomstrelaterade enbart har en övre. Generellt kan man säga att du kan få ersättning när du är mellan 20 och 65 eller 66 år. Den 1 januari 2023 höjdes nämligen åldersgränsen i pensionssystemet, och det innebär även höjd åldersgräns för a-kassan. Om du är född 1958 eller senare kan du få ersättning från a-kassan fram till den månad du fyller 66 år, medan du som är född 1957 och tidigare förlorar rätten till a-kassa månaden du fyller 65 år.

Grundersättning

  • Kan betalas ut tidigast från den dagen du fyller 20 år.
  • Rätt till grundersättning upphör vid månadsskiftet innan den månad då du fyller 65 eller 66 år, beroende på vilket år du är född.


Högre tjänstepension tack vare facket

Visste du att du får högre pension tack vare facket? Tjänstepensionen varierar mellan våra kollektivavtal, men den extra pensionsavsättningen som vi har förhandlat fram ligger på 0,8 – 1,7% extra.

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren inte är skyldig att avsätta tjänstepension från den månad man fyller 65 år. Därför är det viktigt att förhandla själv med arbetsgivaren så att man inte går miste om dessa pengar.

I avtalsrörelsen 2020 förhandlade vi också fram att intjänandet av tjänstepensionen stegvis skulle sänkas från dåvarande 25 år ner till 22 år. Från och med 2023 kommer nu arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension redan från 22 års ålder, vilket är viktigt då våra medlemmar ofta börjar jobba direkt efter gymnasiet.

Pensionärsmedlem i Elektrikerna

Du kan vara kvar som pensionärsmedlem med en lägre kostnad. Som pensionärsmedlem fortsätter samtliga försäkringar att gälla förutom inkomstförsäkringen och grupplivförsäkringen. Inkomstförsäkringen följer a-kassans regelverk och gruppliv gäller till 65-årsdagen.

Du kommer att få ett brev från Folksam med förändringarna och du kan även komplettera upp med tilläggsförsäkringar. Du kan också läsa mer om ändringarna i försäkringspaketet på Folksams hemsida

 

Uppdaterad: