Genomförda förbättringsförslag inom Medlemsresan

Vi har fått in massa bra förslag på hur Elektrikerna kan bli ett bättre fackförbund. Ett varmt tack för allt engagemang! Arbetet för att genomföra dessa har nu börjat. Här kan du se vilka förbättringar vi redan nu har genomfört eller påbörjat.

I en demokratisk organisation finns rutiner som gör att vissa förslag ska hanteras på särskilda sätt, det kan exempelvis vara sådant som förbundsmötet ska fatta beslut om. Andra förslag väcker frågor och gör att vi behöver ta reda på mer fakta, och vissa förslag kan vi direkt ta med oss in i vårt arbete. En del förslag innebär väldigt stora och viktiga förändringar och kommer att ta tid att lösa. En del förslag handlar om lokala förhållanden, och då ser vi till att de hamnar i rätt händer.

Som medlem kan du kan alltid påverka ditt fackförbund genom att skicka in motioner. Men nu har du även fortfarande möjlighet att skicka in ett förslag via Medlemsresan, vårt arbete för att stärka våra medlemmars relation till Elektrikerna och bli fler medlemmar.

Skicka in ditt förbättringsförslag


Många förslag har vi redan genomfört eller påbörjat. För att alla engagerade personer som har tagit sig tid att skicka in förslag ska veta att vi lyssnar listar vi nedan några av de förbättringsåtgärder som vi redan nu har vidtagit:

 1. Startat Jobbkollen
  Jobbkollen har vi samlat alla lediga jobb som du kan söka digitalt inom elbranschen. Detta var ett önskemål som vi fått in från framförallt yngre medlemmar som vill utvecklas och göra karriär.
 2. Inlett ett arbete för att få fler skolinformatörer
  Då vi har fått in flera förslag om att vi ska ha mer information till ungdomar i skolan behöver vi fler som vill hålla i skolinfo för eleverna på El- och Energiprogrammet. Vi har nu påbörjat ett arbete som är både organisatoriskt i våra verksamhetskretsar och kommunikativt mot våra medlemmar under 30 år, där vi hoppas få fler medlemmar som vill ta på sig detta viktiga uppdrag. Är du intresserad av att hålla i skolinfo? Kontakta din verksamhetskrets!
 3. Börjat ringa och välkomna alla nya medlemmar och lärlingar
  I samtalet berättar vi om medlemskapet och svarar på frågor samt erbjuder dem att gå en facklig kurs.
 4. Börjat ringa alla medlemmar som går ur förbundet
  Under samtalet ser vi till att ta reda på anledningen till personens utträde och frågar vad vi kan göra bättre i framtiden.
 5. Sett över materialet som går ut till klubbarna
  Det är på företaget och arbetsplatserna som det fackliga arbetet ger direkt medlemsnytta. Därför är det viktigt att klubben har stöd av förbundet centralt ifrån. Nu har vi sett över sidan på vår hemsida där vi samlat material som kan vara bra för klubben att ha tillgång till såsom klubbvalsblankett där klubben ska fylla i vilka som valts till de olika uppdragen på årsmötet.
 6. Börjat se över förbundets brevmallar
  Vi har ett antal mallar för brev som går ut vid situationer såsom exempelvis bristande betalning, när en studerandemedlem går ut gymnasiet eller när en medlem lämnar förbundet. Dessa har inte setts över på en lång tid och följer inte hur förbundet vill kommunicera och har därför börjat skrivas om.
 7. Ökat våra kontaktpunkter med medlemmarna
  Då flera av förslagen vi fått in visar på att vi borde informera bättre om vad som ingår i medlemskapet har vi påbörjat ett arbete för att kunna skicka mer nyhetsbrev till våra medlemmar. Snart kommer våra medlemmar regelbundet få nyhetsbrev om bra saker att känna till om medlemskapet såsom vad som ingår i våra försäkringar, kurser som medlemmen har möjlighet att gå och tips från våra kollektivavtalen exempelvis.
 8. Startat utredning om medlemsavgiften
  Vi har fått in flera förslag och motioner om att förändra medlemsavgiften till förbundet. Vi har startat en undersökning där vi frågar medlemmar om vilka förändringar som de vill ha. Detta kommer därefter behandlas på centrala representantskapet där valda ombud demokratiskt får rösta hur vi går vidare.
 9. Börjat se över vår kommunikation med studerandemedlemmar
  Våra studerandemedlemmar är framtidens elektriker och en av de vanligaste vägarna in som aktiv medlem. Som ny i branschen är det extra viktigt att få information. Nu har vi börjat skriva om brevet som går ut till alla nya studerandemedlemmar, börjat ta fram nyhetsbrev som kommer skickas sista terminen i gymnasiet till alla våra studerandemedlemmar om jobbtips och vad man ska tänka på inför första jobbet. Vi har också börjat se över möjligheten att kunna söka praktikplats via Jobbkollen och alla studerandemedlemmar kommer framöver också få en välkomstpresent.
 10. Börjat uppmuntra fler till att jobba på ackord
  Flera medlemmar föreslog att vi skulle pusha mer för möjligheten att jobba på ackord. Under våren 2019 har vi dels publicerat ett inlägg om ackord i veckan på vår Facebooksida, skickat ut den nya ackordstidlistan till alla medlemmar på Installationsavtalet och skickat nyhetsbrev om alla nya hjälpmedel som finns för att jobba på ackord till alla medlemmar som vi har i Ackordswebben, systemet för ackordshantering.


Fler förbättringsåtgärder kommer publiceras här vart eftersom!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Diana Oldenburg