Nu startar vi Medlemsresan!

Under flera års tid har Elektrikerna, som så många andra fackförbund, tappat medlemmar. Det här är en trend som behöver vändas! Och vilka är bättre på att komma med förbättringsförslag än våra medlemmar och elektriker i branschen?

Vi har fått in över 100 förbättringsförslag och arbetar nu för att genomföra dem!

Vad kan förbundet göra för att växa och stärka relationen till våra medlemmar?

Fyll i formuläret nedan så tar vi med oss ditt förbättringsförslag på vår resa till att bli ett bättre fack för Sveriges elektriker!

  • Hur ska Elektrikerna agera för att attrahera fler nya medlemmar?
  • Hur ska Elektrikerna agera för att fånga upp helt nya grupper som medlemmar?
  • Hur ska Elektrikerna stärka relationen med befintliga medlemmar för att öka lojaliteten och motverka avhopp?
  • Vilka förändringar krävs internt för att möta utmaningarna?

Detta är några av frågorna som vi just nu jobbar med för att kunna bli ett fack som är öppnare, jämställdare, nyfiknare, mer engagerade och som tar till vara på våra medlemmars yrkesstolthet i alla lägen.

Som medlem har du också möjlighet att skicka in motioner

Om du är medlem har du också möjlighet att skicka in motioner! Alla motioner som kommer in behandlas av Förbundsstyrelsen och den verksamhetskrets som du tillhör lokalt. Sedan röstar ombuden på Centrala Representantskapet (CR) eller på Förbundsmötet (vart 4:e år) om motionen ska antas eller avslås. Sista dag för att lämna motioner inför Centrala Representantskapet / Förbundsmötet är 4 månader innan mötet så nästa möte som din motion kan behandlas på är CR i slutet av november.

Skicka in en motion


Vill du veta mer om Medlemsresan?

Vill du veta mer om Medlemsresan kontakta Elektrikernas kommunikationschef Diana Oldenburg på diana.oldenburg@sef.se.

Hur kan vi bli fler medlemmar och stärka relationen till vara medlemmar?

Vi samlar bara in dina personuppgifter utifall vi har några frågor om ditt förslag. Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer om det här: www.sef.se/gdpr

Vi har en dröm om framtiden

Det finns drömmar som är eviga. Martin Luther King drömde om rättvisa och alla människors lika värde och lika rätt. Det var en storslagen dröm och den lever än.

Drömmar kan vara stora eller små, de kan röra vår egen vardag eller allas vår värld. De kan vara nära och fullt möjliga att snabbt uppfylla eller omfattande, långtgående och möjliga att förverkliga först på lång sikt.

Vi är många som har gemensamt att vi drömmer om ökad trygghet, mer av rättvisa och oberoende. Kanske är drömmen om trygghet för den arbetslöse, en vidareutbildning och ett bra jobb. Kanske är det drömmen om oberoende som driver någon att kämpa för en lön som ger mer pengar över när räkningarna är betalda. Det är drömmen om rättvisa som engagerar oss i arbetet för rättvisa löner mellan kvinnor och män.

Drömmar är viktiga. De leder oss framåt. Mot ett bättre samhälle, en bättre värld. Men det krävs kraft för att förverkliga drömmar. Kraft som alla inte har var och en, utan först tillsammans med andra. I demokratin samlas alla dessa drömmar och kraft. I facket kan den komma till uttryck. Elektrikerförbundets uppgift är att ge människor möjlighet att drömma, liksom kraft och mod att förverkliga drömmar.

Här behövs du – kom med oss i Medlemsresan!

Granskad: