Förbundsmöte 2022

Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.

23-25 maj 2022 samlas 122 ombud som är valda av medlemmarna på Clarion Hotell Arlanda för att dra upp riktlinjer för det fackliga arbetet kommande fyra år. Årets förbundsmötes tema är "Kraftsamling 2022", vilket binder samman alla olika moment under mötets 3 dagar. Vi träffas och gör en kraftsamling och laddar vårt engagemang för de kommande fyra åren.

På förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i centrala representantskapet (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus förbundsstyrelsen, alltså totalt 122.

På mötet kommer vi avhandla bland annat:

Alla handlingar finns tillgängliga för ombud på vårt mötessystem Easymeet.  

Läs dagordningen i sin helhet

 

Uppdateringar under förbundsmötet

Vi kommer att lägga upp notiser, bilder med mera från förbundsmötet, här på sajten och på Elektrikernas Facebooksida.

Förbundsmötet antagog nya stadgar och ny geografisk uppdelning av förbundet. Lyssna på Daniel Lundblad från förbundsstyrelsen berätta om vad det innebär i praktiken.

Uppdaterad: