Vår grafiska profil

Elektrikerförbundets grafiska profil är vårt ansikte och vår signatur. Den är också vår signal till omvärlden, det här vill vi, det här står vi för.

I manualen har vi samlat logotyper, alla typsnitt, färgkoder och riktlinjer samt lite tips om bilder och fotografering med mera, för att vi ska kunna hålla en enhetlig form och en genomgående hög kvalitet på hela vår kommunikation.

Våra kärnvärden är:

  • Öppenhet
  • Jämställdhet
  • Nyfikenhet
  • Engagemang
  • Yrkesstolthet

Det är viktigt att vi gemensamt hjälps åt att följa vår grafiska profil, så att det är tydligt för alla att vi är ett förbund, som med alla medlemmar gemensamt drar åt samma håll. 

Ett förbund med kraft.

  • Elektrikernas grafiska manual (3,33 MB)

    I Elektrikernas grafiska manual har vi samlat logotyper, alla typsnitt, färgkoder och riktlinjer samt lite tips om bilder och fotografering med mera, för att vi ska kunna hålla en enhetlig form och en genomgående hög kvalitet på hela vår kommunikation.

Ladda ned vårt grafiska element

Kablarna är vårt nya grafiska element. Dessa kan varieras på många olika sett. För att organisationen ska komma igång så har vi samlat ett bibliotek med kablar här på vår hemsida som är fritt att använda när ni skapar material. De är i png-format så de går lätt att importera i Word-dokument, Powerpoint-presentationer och liknande.

Ladda ned kabelbibliotek

Ladda ned vår logotyp

Logotypen är den viktigaste grundbiten i Elektrikernas grafiska profil. Den är vårt ansikte och vår signatur. Den får inte förändras eller användas felaktigt. Det är vårt gemensamma ansvar att alltid visa att Elektrikerna är ett starkt och sammanhållet förbund. Använd därför alltid korrekt originalfil.

Nedan finns vår logotyp att ladda ned för både digital- och tryckt media, i vår röda färg, vit och svart samt även vår ikon E:et.

Ladda ned våra typsnitt

Typsnitt är inte bara bokstäver och text. Det fyller olika funktion framför allt när det gäller läsbarhet. Vissa typsnitt passar bra för långläsning andra för att ropa högt som i annonser eller på rollups.

Våra typsnitt heter Barlow och Merriweather. Båda typsnitten är gratis att ladda ner och täcker flera språk.

  • Barlow – för rubriker och kortare texter
  • Merriweather – för längre texter
Uppdaterad: