Fotograf: Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmes Internationella Center

Elektrikerna är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa.

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning, som stödjer progressiva rörelser som förändrar samhällen och människors vardag.

Förändra världen med kommunikation!

Vill du och din verksamhetskrets sprida kunskap om internationella frågor? Då kan du söka bidrag från Palmecentret. Läs mer här.

Visa internationell solidaritet!

Genom att stödja Palmecentrets arbete är du med och bidrar till demokrati- och fredsutveckling i över 20 länder. Ditt bidrag behövs i arbetet för en mer jämlik värld. Hitta former för ditt internationella engagemang. Läs mer här.

Uppdaterad: