Fotograf: ae-photos

Elfack paneldebatt: Hoten mot Sveriges energiförsörjning

På norra Europas största elmässa – Elfack – arrangerade Elektrikerna seminariet "Hoten mot svensk energiförsörjning" där vi samlade aktörer inom och runt elbranschen för att diskutera ämnen så som säkerhet, upphandling och kompetensförsörjning. Nu kan du titta på hela seminariet i efterhand!

Vad krävs för att företag och hushåll ska kunna lita på den svenska energiförsörjningen? Hur ska vi hitta och attrahera den arbetskraft som krävs för en omfattande elektrifiering av samhället? Hur kan statliga energibolag garantera leverans när de enbart förlitar sig på underentreprenörer? Och med omvärldsläget i åtanke, hur ökar vi säkerhetstänket i energibranschen?

Fredagen den 12 maj 2023 bjöd Elektrikerna in till seminariet Så hanterar vi hoten mot svensk energiförsörjning – ett seminarium om säkerhetsbrister, slimmad bemanning och kompetensförsörjning. Seminariet ägde rum på branschmässan Elfack i Göteborg och sändes också via Facebook.

Under seminariet möttes energibranschens aktörer i ett framåtsyftande samtal. På plats finns representanter från industrin, arbetsgivarna inom energibranschen, riksdagen och fackföreningsrörelsen. Klimatomställningen, en åldrande befolkning och ett förändrat säkerhetsläge i Europa ställer nya krav på företag och organisationer. Tillsammans funderade seminariets deltagare över vilka steg som behöver tas för att säkra Sveriges framtida energiförsörjning.

Medverkande:

  • Mattias Jonsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Larry Söder, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  • Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg
  • Efwa Nilsson, regionchef Väst, Energiföretagen
  • Petter Johansson, energipolitiskt ansvarig ombudsman, Svenska Elektrikerförbundet
  • Moderator: Silvia Kakembo, byråchef, Arena Opinion                                

                                                                                                      

Granskad: