Fotograf: Diana Oldenburg

En inkluderande arbetsplats

Elektrikerna står upp för alla människors rätt att få vara den de är och älska vem de vill – även på jobbet. Med hjälp av Kantar Sifo har vi genomfört intervjuer bland förbundets medlemmar för att få ökad förståelse för medlemmarnas inställning, attityder och erfarenheter gällande diskriminering, homofobi och HBTQ-frågor.

Vi har medlemmar som inte vågar komma ut som homosexuella på arbetsplatserna idag, av rädsla för hur de skulle bli bemötta av sina arbetskamrater. Medlemmar som mår dåligt och inte trivs på jobbet på grund av detta. Det är vårt ansvar som fackförbund att agera.

"Jag tror att det blir väldigt svårt för en homosexuell person att våga komma ut till sina arbetskamrater. Min uppfattning är att de flesta inte är homofober, men att ord som bög/fjolla är en väldigt vanlig förolämpning, men det finns oftast inget hat bakom de. De är inte många som inser att de kanske finns en person på arbetsplatsen som tar illa upp"

– Citat från Sifoundersökningen 2019

Totalt sett är det tre procent av medlemmarna som själva blivit utsatta eller känner till någon som blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller förlöjligande på grund av någons homo-, bi-, eller transsexualitet det senaste året.

Sex av tio, uppger att det förekommer bögskämt som används på ett nedsättande sätt på arbetsplatsen de arbetar. Var sjunde nämner att det förekommer homofobi på sin arbetsplats.

Det finns olika uppfattningar om huruvida det finns problem eller inte, och svaren tyder på att en del som menar att det inte finns några problem också kan ha uppfattningen att man inte ska se bögskämt och liknande som problem. Vi vet sedan vi tidigare undersökt arbetsmiljön för kvinnliga elektriker att det finns problem på våra arbetsplatser med en sexistisk kultur och jargong. Det första steget för att kunna göra något åt det är att göra den här undersökningen, och få en bild av hur det ser ut och hur vi ska gå vidare.

Som fackförbund måste vi se till att medvetenheten bland medlemmarna ökar, att skyddsombuden får den information de behöver, att samarbetet med arbetsgivarna funkar, och att elektrikers arbetsmiljö blir inkluderande och varm för alla.

LADDA NED OCH LÄS RAPPORTEN

Uppdaterad: