2019

 • Vi presenterar: David Aura, Verksamhetsledare i VK 21

  Under året har vi presenterat våra verksamhetsledare, de lokala ledarna för en verksamhetskrets (VK), framröstade av medlemmarna som tillhör den kretsen. Nu är det dags för att lära känna David Aura som är Verksamhetsledare i VK 21 (områdena Gävlebor...

 • Hög tid för förhandling av månadslönen

  Revision av utgående löner på Installationsavtalet ska ske den 1 maj 2017, 2018 och 2019. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande 2,0 % av de utgående månadslönerna för Elektrikernas medlemmar per den 30 april för vart och ett av år...

 • Nu startar vi Medlemsresan!

  Under flera års tid har Elektrikerna, som så många andra fackförbund, tappat medlemmar. Det här är en trend som behöver vändas! Och vilka är bättre på att komma med förbättringsförslag än våra medlemmar och elektriker i branschen?

 • Ny 6F-rapport: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

  6F:s nya rapport om jämställda löner redovisar tre sätt som kan halvera eller utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland arbetare i Sverige: Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga, ett avtrappat kro...

 • Vinnare i ackordstävlingen

  Vi gratulerar ackordslaget från Assemblin El i Luleå och ackordslaget från Eitech i Luleå som är mars månads vinnare i ackordstävlingen som just nu pågår för Elektrikerförbundets medlemmar.

 • Vinnare i Ackordstävlingen

  Vi gratulerar ackordslaget från Assemblin i Varberg och ackordslaget från RAMs EL i Angered som är februari månads vinnare i ackordstävlingen som just nu pågår för Elektrikerförbundets medlemmar.

 • Har du en idé som kan utveckla elteknikbranschen?

  Genom Schneiderfonden kan du ansöka om stipendium för ditt projekt inom elteknikområdet. Under 2019 uppmärksammar vi särskilt inspirerande projekt med hållbarhetsfokus inom områdena smarta hem, connected homes och energieffektivisering.

 • 6F-seminarium: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

  I en ny rapport inom 6F-projektet "Lönebildning för jämlikhet" redovisar rapportförfattaren Markus Kallifatides tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i LO-förbunden.

 • Möjligheten till skattereduktion gäller till 31 mars 2019

  Sedan den 1 juli 2018 får alla medlemmar i ett fackförbund en skattereduktion på 25 procent på sin medlemsavgift, men från och med 1 april i år tas avdragsrätten bort igen. Senast den 31 mars måste medlemsavgiften vara inbetald eller redovisad för at...

 • Vinnare i Ackordstävlingen

  Vi gratulerar ackordslaget från J & B Elinstallationer i Luleå som är januari månads vinnare i ackordstävlingen som just nu pågår för Elektrikerförbundets medlemmar.