2023

 • Så gör du för att ta ut deltidspension

  I 2023 års avtalsrörelse förhandlade Elektrikerna fram möjligheten att ta ut deltidspension från 60 års ålder för dig som jobbar på Kraftverksavtalet eller TKE-avtalet. Är det aktuellt för d...

 • Elektrikerna påverkar för fler elektriker i EU

  Elektrikerna har spelat en betydelsefull roll på den nyligen avslutade kongressen för Europeiska bygg- och träarbetarefederationen (EBTF) i Helsingfors, som hölls mellan den 12–14 december. Under kongressen lyckades Elektri...

 • Vinnare i ackordstävlingen

  Vi gratulerar ackordslaget från Assemblin El i Luleå och ackordslaget från Assemblin El i Nyköping som är november månads vinnare i ackordstävlingen som just nu pågår för Elektrikernas medlemmar...

 • Tyst minut på Sveriges byggarbetsplatser

  Med anledning av den tragiska arbetsplatsolyckan i Sundbyberg i Stockholm där fem personer omkom hålls en tyst minut på Sveriges byggarbetsplatser.

 • En MENSkligare elbransch vinner alla på

  Idag lanserar Elektrikerna satsningen "En MENSkligare elbransch" i samarbete med organisationen MENSEN. Satsningen består dels av material för att uppmuntra och inspirera arbetsplatser att bidra till en MENSkligare elbransch, dels ett webb...

 • Missa inte LO Mervärdes Adventschans

  Varje vecka fram till jul har du som medlem i ett LO-förbund chansen att vinna riktigt fina priser i LO Mervärdes Adventschans. Svara på enkla frågor så är du med i utlottningen av fina priser.

 • Elektrikerna utökar Teslakonflikten

  Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även omfatta medlemmar bundna av Kraftverksavtalet i blockaden av service eller reparation av Teslas laddstationer. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med...

 • Elektrikerna träffade Tesla Club Sweden

  Under fredagen startade Elektrikernas blockad mot Teslas laddstolpar och verkstäder. Samma dag träffade förbundet även Tesla Club Sweden, en från företaget Tesla oberoende bilklubb för Tesla-entusiaster och äg...

 • Kvalitetsundersökning i Kontakten

  Vi utvecklar ständigt hur vi jobbar. Därför har vi nu en kvalitetsundersökning som alla som ringer Elektrikernas medlemservice Kontakten har möjlighet att besvara.

 • Elektrikerna backar IF Metall och varslar om sympatiåtgärder

  Elektrikerna varslar om sympatiåtgärder i form av att medlemmarna i Elektrikerna inte kommer att utföra arbete bestående i service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer. Bakgrunden...