Nordens Elektrikerförbund

Här finner du kontaktuppgifter till de övriga Elektrikerförbunden i Norden.

Danmark
Dansk El-förbund
Nyropsgade 14
DK-1602 København V, Danmark
Tel: 0045–33–29 70 00
Fax: 0045–33–29 70 70
www.def.dk
def@def.dk
________________________________________

Island
Rafidnadarsamband Islands
Storhöfdi 31
110 Reykjavik, Island
Tel: 00354–850 52 00
Fax: 00354–580 52 20
www.rafis.is
rafis@rafis.is
________________________________________

Norge
EL & IT Forbundet
FH, Youngsgaten 11, 8 etg.
0181 Oslo, Norge
Tel: 0047–230 634 00
Fax: 0047–230 634 01
www.elogit.no
firmapost@elogit.no
________________________________________

Finland
Sähköalojen Ammattiliitto r.y.
PL 747
331 01 Tampere, Finland
Tel: 00358–3252 01 11
Fax: 00358– 3252 01 10
www.sahkoliitto.fi
webmaster@sahkoliitto.fi

Uppdaterad:
Kategorier: