Fotograf: Anna Ledin Wiren

Elektrikerförbundets stadgar

Stadgar är ett viktigt grunddokument för vårt fackförbund. De beskriver en mängd viktiga saker för förbundet och är de regler som gäller. Det är förbundsmötet som beslutar om stadgarna och eventuella stadgeförändringar. Senast stadgarna uppdaterades var vid förbundsmötet 2022.

Stadgarna talar bland annat om:

  • Vad som är fackföreningens uppgift
  • Vem som har rätt att bli medlem
  • Regler om avgiften
  • Vilka som kan uteslutas
  • Vem som bestämmer i föreningen
  • Hur avtalsrörelsen ska gå till

Nedan kan du läsa och ladda ner gällande stadgar:

Granskad: