Fotograf: Anna Ledin Wirén

Stadgar

Svenska Elektrikerförbundet antog nya stadgar på förbundsmötet i maj 2014. 

Svenska Elektrikerförbundet är en fackförening för arbetstagare inom elteknikbranschen såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm och energibranschen.

Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, i samhället och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

  • Stadgar (6,49 MB)
Uppdaterad: