Fotograf: Anna Ledin Wirén

Så kan du påverka förbundet

I en demokratisk fackförening är medlemmarnas engagemang och delaktighet det bränsle som gör att facket lever och utvecklas, utan medlemmarna stannar rörelsen upp och vi riskerar att förvalta det som vi uppnått tidigare.

Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar på klubbmöten och arbetsplatsmöten på företaget och lägger förslag som är viktiga för medlemmarnas intressen och styrka, det kan handla om rättigheter på arbetsplatsen, i Elektrikerförbundet eller i samhället i stort så länge det utgår från medlemmarna.

Har ni förslag som rör kollektivavtalet så deltar ni inför avtalsrörelsen och lämnar in avtalsmotioner, detta sker normalt året före avtalsrörelsen.

Om du vill lägga andra förslag som rör Elektrikerförbundets organisation, demokrati, förmåner eller andra, för medlemmarna viktiga frågor, så kan du skriva motioner. Detta kan din verksamhetskrets hjälpa till med om du så vill men annars skickar du in dem via formuläret nedan. En motion är en lite större förändring, såsom förändringar som påverkar vår organisation eller vad vi som förbund gör, om du har mindre förbättringsförslag kan du kontakta din verksamhetskrets direkt!

Alla motioner som kommer in behandlas av Förbundsstyrelsen och den verksamhetskrets som du tillhör lokalt. Sedan röstar ombuden på Centrala Representantskapet (CR) eller på Förbundsmötet (vart 4:e år) om motionen ska antas eller avslås.

Sista dag för att lämna motioner inför Centrala Representantskapet / Förbundsmötet är 3 månader innan mötet. 

Skicka in en motion

Du behöver bara skriva en att-sats men kan lämna fler om du vill. Alla att-satser beslutas om separat.


Det är bara medlemmar i Elektrikerna som kan lämna motioner. Skriv därför under med ditt namn, personnummer och vilken verksamhetskrets du tillhör, så att vi kan se att du är medlem i förbundet.

Osäker på vilket VK du tillhör? Kolla upp det här: www.sef.se/vk

Uppdaterad: