Så kan du påverka förbundet

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner. I en demokratisk fackförening är medlemmarnas engagemang och delaktighet det bränsle som gör att facket lever och utvecklas, utan engagemang stannar rörelsen upp och vi riskerar att endast förvalta det som vi uppnått tidigare.

Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar på klubbmöten och arbetsplatsmöten på företaget samt lägger förslag som är viktiga för medlemmarnas intressen och styrka, det kan handla om rättigheter på arbetsplatsen, i Elektrikerna eller i samhället i stort så länge det utgår från medlemmarna.

Har ni förslag som rör kollektivavtalet så deltar ni inför avtalsrörelsen och lämnar in avtalsmotioner, detta sker normalt året före avtalsrörelsen. Till 2025 års avtalsrörelse kan du som medlem skicka in avtalsmotioner mellan 1 december 2023 och 30 april 2024.

Avtalsmotioner lämnas till avdelningarna, via e-post, brev eller formuläret nedan. Din lokala avdelning får då dessa och behandlar dem och skriver ett utlåtande. Därefter sänds avtalsmotionerna till förbundets delegationer för fortsatt behandling och prioritering till förbundsstyrelsen. Ta hjälp av din klubb eller avdelning!

Om du vill lägga andra förslag som rör Elektrikernas organisation, demokrati, förmåner eller andra, för medlemmarna viktiga frågor, så kan du skriva motioner. Detta kan din avdelning hjälpa till med om du så vill men annars skickar du enklast in dem via formuläret nedan. En motion är en lite större förändring, såsom förändringar som påverkar vår organisation eller vad vi som förbund gör, om du har mindre förbättringsförslag kan du kontakta din avdelning direkt.

Alla motioner som kommer in behandlas av avdelningens representantskap. Avdelningens representantskap består av ombud från avdelningens klubbar och arbetsplatser med facklig närvaro och hålls vanligtvis i januari. Motioner från avdelningens medlemmar och klubbar ska ha inkommit senast den 1 november året innan.

Avslås motionen av avdelningens representantskap kan medlemmen som skickat in motionen antingen överklaga till förbundsstyrelsen eller skicka den till nästkommande kongress. Vinner motionen bifall skickas den vidare till förbundsstyrelsen för behandling inför centrala representantskapet (årligen under första halvåret) eller kongressen (vart 4:e år).

Skicka in en motion

Har du förslag som rör kollektivavtalet så deltar du inför avtalsrörelsen och lämnar in avtalsmotioner. Om du har förslag som rör Elektrikernas organisation, demokrati, förmåner eller andra, för medlemmarna viktiga frågor, lämnar du demokratiska motioner. Vilken typ av motion är det du vill skicka in? (Obligatorisk)

Du behöver bara skriva en att-sats men kan lämna fler om du vill. Alla att-satser beslutas om separat.


Det är bara medlemmar i Elektrikerna som kan lämna motioner. Skriv därför under med ditt namn, personnummer och vilken lokal avdelning du tillhör, så att vi kan se att du är medlem i förbundet.

Osäker på vilken avdelning du tillhör? Kolla upp det under "Lokal organisation".

Uppdaterad: