Fotograf: Pixabay/Montage

Elektrikerförbundets visselblåsartjänst

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Elektrikerna har etablerat ett visselblåsarsystem för anställda, förtroendevalda och medlemmar. 

Skicka in ett ärende

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Elektrikernas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Länk:
https://www.lantero.se/reporting/elektrikerna


Så fungerar visselblåsartjänsten

Det finns hänvisning till systemet på både intranät och den externa webbplatsen. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan och alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.

Systemet ska tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där vi som organisation eller våra anställda inte följer rådande lager, eller inte fullt ut lever efter våra riktlinjer. Vår starka förhoppning är att anställda, ombud och medlemmar alltid ska känna att vi har tillräckligt högt i tak för att föra dialoger om problem öppet, men möjligheten att anonymt lämna tips är ett sätt att visa att ingen ska behöva oro sig för konsekvenser av att påtala missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen är alltså ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Normalt vänder man sig som anställd till närmaste chef, som förtroendevald till sin lokalkontorschef och som medlem till sitt ombud.

Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Utöver detta tillämpar Elektrikerna ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras inte.

Kanalen är främst avsedd för allvarliga överträdelser. Det är sådana ärenden som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets definierade handläggningsprocess. Övriga ärenden kommer att hänvisas till lämplig part. Ärenden som gäller missnöje med hur den fackliga verksamheten bedrivs ska prövas i våra demokratiska kanaler och inte här.

Om handläggningen

Handläggningen sköts av Lantero som gör en bedömning om ärenden ska utredas av extern advokat eller avskrivas.

Handläggningen sker enligt en fast rutin med avseende på vilka frågor som behöver besvaras, tidsramar för varje handläggningssteg, ansvarsområden samt formatet för rekommendationen till förbundsledningen.

Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredarna.

Efter handläggning raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför databasen. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det med hänsyn till utredningen är möjligt.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå hens identitet uteslutande att tillgängliggöras för förtroendegruppen. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Ansvarig för funktionen

Vid frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet kan du alltid vända dig till:

Lennart Albinsson, förbundsrevisor
lennart.albinsson@sef.se

Åke Persson, förbundsrevisor
ake.persson@sef.se

Granskad: