Fotograf: Pixabay/Montage

Elektrikerförbundets visselblåsartjänst

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Elektrikerna har etablerat ett visselblåsarsystem för anställda, förtroendevalda och medlemmar. 

Skicka in ett ärende

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Elektrikernas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Länk:
https://lantero.report/elektrikerna


Så fungerar visselblåsartjänsten

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem.

Elektrikerna har etablerat ett visselblåsarsystem för anställda, förtroendevalda och medlemmar. Därför finns det hänvisning till systemet på både intranät och den externa webbplatsen. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan och alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.

Systemet ska tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där vi som organisation eller våra anställda inte följer rådande lager, eller inte fullt ut lever efter våra riktlinjer. Vår starka förhoppning är att anställda, ombud och medlemmar alltid ska känna att vi har tillräckligt högt i tak för att föra dialoger om problem öppet, men möjligheten att anonymt lämna tips är ett sätt att visa att ingen ska behöva oro sig för konsekvenser av att påtala missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen är alltså ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Normalt vänder man sig som anställd till närmaste chef, som förtroendevald till sin lokalkontorschef och som medlem till sitt ombud.

Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet. Utöver detta tillämpar Elektrikerna ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras alltså inte.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner.

Om systemet

För att systemet ska vara trovärdigt är det viktigt med transparens och tydlighet kring hur vi skyddar användarens integritet. Det är vidare viktigt att hjälpa uppgiftslämnare att lämna så bra information som möjligt. Några aspekter Elektrikerna har fäst speciellt avseende vid är:

Information till användare
Oavsett säkerhetslösningar finns det mycket att ta hänsyn till som uppgiftslämnare. Vad man ska tänka på måste formuleras noggrant och vara tillgängligt vid precis rätt tillfälle i rapporteringen. Det kan exempelvis gälla användning av mejladresser för återkoppling kring ärendet, hur man formulerar sig eller de spår man lämnar om man rapporterar från sin arbetsplats eller bilägger en fil. 

Datalagring
Vi valt en lösning med svenska servrar och väldefinierade säkerhetsrutiner för servermiljön. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Informationshantering
Ingen känslig information ska skickas via mejl, utan det krävs alltid personlig inloggning med bank-id för att komma åt och arbeta med ärendeinformation.

Inrapporteringskvalitet
Tydliga frågeformulär hjälper uppgiftslämnare att ge fullständig information som gör ärenden möjliga att utreda på ett bra sätt. Som ett komplement finns möjligheten att korrespondera anonymt med uppgiftslämnaren.

Tillgänglighet
Mobilanpassning av rapporteringssidan är självklart då allt mer kommunikation sker via mobila enheter. En extra poäng med detta är mobila enheter ofta ligger utanför arbetsplatsens nätverk och därmed är ett integritetsmässigt bra alternativ till arbetsdatorn under arbetstid.

Om handläggningen

Handläggningen av ärenden sker av externa advokater som engageras genom vår visselblåsarleverantör Lantero. Ärenden utredda av advokat rapporteras till förtroendepersoner inom Elektrikerna, för närvarande:

Lennart Albinsson, förbundsrevisor
lennart.albinsson@sef.se

Åke Persson, förbundsrevisor
ake.persson@sef.se

Förtroendegruppen rapporterar i sin tur till kanslichefen, men arbetar i övrigt under sekretess.

Det sker alltid en första bedömning av ärenden av Lantero, så att endast kvalificerade visselblåsarärenden utreds av advokat.

Handläggningen sker enligt en fast rutin med avseende på vilka frågor som behöver besvaras, tidsramar för varje handläggningssteg, ansvarsområden samt formatet för rekommendationen till förbundsledningen.  

Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredarna.

Efter handläggning raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför databasen. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det med hänsyn till utredningen är möjligt.

Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer ändå hens identitet uteslutande att tillgängliggöras för förtroendegruppen. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne. 

Ansvarig för funktionen

Elektrikernas kanslichef är ansvarig för funktionen och svarar på eventuella frågor om visselblåsarfunktionen eller systemet.

Eleonore Eriksson
eleonore.eriksson@sef.se
010-434 05 06


Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som börjar gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information hittar du hos Arbetsmarknadsdepartementet

Granskad: