Solidaritetsfonden – För ett starkare fack i Europa

Elektrikerförbundets solidaritetsfond är fonden för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa. Har du en bra idé för hur vi exempelvis kan stärka fackligt arbete i andra länder, skicka in din ansökan!

Vad är Solidaritetsfonden?

Den är nog lite okänd för många, vår "Solidaritetsfond för Europa'". Det är en fond för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa. Tidigare hade El-Tvåan i Göteborg en fond för stöd vid konflikter. I samband med att förbundet fått en gemensam ekonomi har fonden omorganiserats till Elektrikerförbundets Solidaritetsfond.

 

Vad kan man söka till?

Om man har idéer till ett projekt så kan man skicka in en ansökan. Projektansökan prövas sedan av fondens styrelse som beslutar om medel ska utgå. Efter ett avslutat projekt eller resa ska, inom tre månader, en rapport lämnas in till fondens styrelse.

Ett projekt kan till exempel handla om:

  • utbyte mellan olika yrkesgrupper,
  • stärka fackligt arbete i andra länder,
  • hur vi tar hand om varandra fackligt vid jobb i annat land.

 

Hur gör man en projektansökan?

Ring eller skriv ett kort mejl till någon i styrelsen och berätta det viktigaste om projektet och hur mycket pengar ni söker. Verkar projektet rimligt kan ni göra en ordentlig ansökan.

Vi har en blankett som du kan beställa och fylla i. Då får vi alla de uppgifter vi behöver för att kunna behandla ansökan.

 

Solidaritetsfondens styrelse

Michael Benthin 
Telefon: 010-434 05 35
E-post: michael.benthin@sef.se

Daniel Lundblad 
Telefon: 010-434 05 31
E-post: daniel.lundblad@sef.se

Krister Olsson
Telefon: 072-211 18 64
E-post: krister.olsson@sef.se

Roger Persson
Telefon: -
E-post: roger.persson@sef.se

Lars Pettersson
Telefon: 010-434 05 43
E-post: lars.pettersson@sef.se

  • solidaritetsfonden.pdf (665 kB)

    "Solidaritetsfond för Europa'" är en fond för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa. Läs mer om fonden i denna broschyr eller skriv ut och sprid till dina arbetskamrater.

Uppdaterad: