Fotograf: Anna Ledin Wirén

Elektrikerna investerar ansvarsfullt

Elektrikerna gör ansvarsfulla investeringar och ser regelbundet över sina investeringar utifrån sina etiska riktlinjer.

En utgångspunkt för Elektrikernas placeringar är att göra ansvarsfulla investeringar och driva utvecklingen på området.

Vi är licensierade av ESG4Real. Vi är med där för att vi vill driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration (Environmental, Social and Governance).

ESG4Real är ett icke-kommersiellt projekt som hjälper kapitalägare att säkerställa att deras kapital investeras enligt en minimistandard för ansvarsfulla investeringar.

Andelen av vårt relevanta kapital som är placerat enligt ESG4Real uppgår till cirka 83%.

Läs mer om ESG4Real och ansvarsfulla investeringar.

Uppdaterad: