Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Elektrikernas förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen samt nio ledamöter från avdelningarna. Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Uppdaterad: