Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Fotograf: Diana Oldenburg

Elektrikernas Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen samt nio ledamöter från verksamhetskretsarna. Under Förbundsmötesperioderna är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Granskad: