Fotograf: Dyslexiförbundet

Samarbete med Dyslexiförbundet

Elektrikerna är stolt samarbetspartner till Dyslexiförbundet!  Vi inledde samarbetet för att stötta Dyslexiförbundet och deras viktiga jobb som de utför och för att också själva bli mer inkluderande och kunna ge medlemmarna i Elektrikerna den hjälp de behöver. Vår uppfattning är att dyslexi är ganska vanligt hos de som jobbar i elbranschen.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsnedsättning som bland annat gör det svårt att lära sig läsa och skriva. Dyslexi handlar främst om en nedsatt förmåga att koppla ihop bokstäver och språkljud, vilket gör avkodning och stavning svår. 

 

Hjälpmedel vid dyslexi

Ibland kan man behöva lite extra hjälp på jobbet eller i vardagen. Dyslexiförbundet har därför sammanställt en lista över appar om du vill ha tips på specifika digitala verktyg.

Läs mer på Dyslexiförbundet 

 

Tips till arbetsgivare

Har du anställda med dyslexi? Som arbetsgivare har du en skyldighet att göra anpassningar i arbetsmiljön för att personer som har nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt arbete eller komma tillbaka till arbete.

På Dyslexiförbundets hemsida kan du läsa om hur du kan hjälpa den som har svårt att läsa, skriva eller räkna och vilka bidrag du som arbetsgivare kan söka.

Läs mer på Dyslexiförbundet 

Uppdaterad: