Förbundsrevisorer

Förbundet har fyra förtroendevalda revisorer som har till uppgift att granska förbundsstyrelsens, Centrala Representantskapets och de verkställande utskottens verksamhet.

Granskad: