Elektrikernas förbundsledning

Elektrikernas förbundsledning

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Förbundsledning

Förbundsledningen består av Förbundsordförande, Förste vice ordförande, Andre vice ordförande och Förhandlingschef.

Granskad: