Lisa Pelling, Arena idé, leder samtalet mellan Urban Pettersson, Elektrikerna, Khashayar Farmanbar, energiminister och Helene Samuelsson, Energiföretagen.

Lisa Pelling, Arena idé, leder samtalet mellan Urban Pettersson, Elektrikerna, Khashayar Farmanbar, energiminister och Helene Samuelsson, Energiföretagen.

Elektrikernas energipolitiska program: Elektrifiera Sverige – Mot 2045

Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 kommer att kräva djärva politiska beslut och samarbetsinriktade arbetsmarknadsparter. Elektrikerna presenterar därför ett 22-punktsprogram för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning.

Den svenska energisektorn står under 2020-talet inför massiva utmaningar. För att klara klimatomställningen behöver flera saker komma på plats. Elektrikerna har därför tagit fram ett energipolitiskt program: Elektrifiera Sverige – Mot 2045.

Programmet innehåller konkreta förslag på hur kapaciteten kan ökas för att säkra framtida elbehov, hur arbetsmiljön för elektriker kan förbättras och hur kompetensförsörjningen framåt kan tryggas.

Vi föreslår i programmet bland annat:

  • En omfattande utbyggnad av lokalnäten, för att kunna möta fordonsflottans elektrifiering.
  • Yrkescertifikat och en partsgemensam yrkesnämnd, för att långsiktigt säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.
  • Satsningar för en ökad egenförsörjning av el i södra Sverige, för en jämnare prisbild och minskad risk för flaskhalsar i nätet.
  • Elektrifiera Sverige – Mot 2045 (15,56 MB)

    Elektrikernas energipolitiska program innehåller 22 konkreta förslag för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning.

Uppdaterad: