Biståndsverksamhet

Biståndsverksamheten kan se ut på många sätt. Man kan betala en summa och sen tycka att man gjort sitt. Hos oss i Elektrikerna är frågan större än så.

Vi utgår ifrån arbetarrörelsens ideologi om allas lika värde och för oss är det självklart att stödja internationellt fackligt arbete. Dels för att säkerställa fackliga och politiska rättigheter och dels för att utveckla demokratin.

Det handlar om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som de definieras i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Det gäller även de mänskliga rättigheterna i arbetslivet som FN: organet ILO (International Labour Organisation) har fastställt. Självklara saker för oss men tyvärr inte i stora delar av världen.

Hur jobbar Elektrikerna?

Svenska Elektrikerförbundet är en del av BWI, Building and Woodworkers International som är en världsfederation för byggnads- och träarbetare. BWI har huvudkontor i Genève och satellitkontor runt om i världen. På så sätt når vi alla världens hörn på ett snabbt och säkert sätt.

Vad gör förbundet?

Framför allt jobbar Elektrikerna med att organisera arbetare som bygger arenor inför stora mästerskap som Fotbolls-EM och VM, sommar- och vinter-OS. Ett av de stora målen vi har är att avskaffa Kafala systemet i Qatar. Ett system som gör arbetaren till slav utan rättigheter. Det beräknas att 4 000 arbetare kommer att dö innan VM går av stapeln 2022!

Ett annat mål är att se till att de länder som ansöker om mästerskap har ratificerat ILO:s kärnkonventioner och har med det i upphandlingen. Vi är även på plats i andra delar av världen för att hjälpa till med bland annat organisering och utbildning.

På dessa platser bistår Elektrikerna tillsammans med BWI:s lokala koordinator, de olika fackföreningarna som också är anslutna till BWI, med kunskap och även med stöd rent psykologiskt då de känner att de inte är ensamma utan att solidariteten även finns utanför gränserna. 

Det förekommer dagligen att deras medlemmar och förtroendevalda trakasseras och misshandlas för att de försöker organisera sig. Vet de att vi är där och stöttar dem så vågar de berätta om missförhållandena. Målet på dessa ställen är att se till att arbetarna får rätt att organisera sig enligt ILO:s konvention samt att bilda federationer mellan fackföreningarna så att det blir en stark röst att räkna med.

Hur går det?

Det har blivit ett massivt tryck på framför allt FIFA, det internationella Fotbollsförbundet. Vi har även lyckats påverka sponsorerna och SONY har dragit sig ur samarbetet med FIFA. Vi har även fått till en fadderverksamhet genom Olof Palmes internationella center där våra medlemmar har chansen att jobba internationellt bland annat i Palestina och Mocambique. Allt för att det skall bli ett medlem till medlem projekt där medlemmarna utför verksamheten.

Vad kostar det?

Självklart kostar solidariskt biståndsarbete - 5 kr per medlem och år. Resten bekostas av Union to Union via SIDA .

Framtiden!

Som medlemmar i Elektrikerna ska vi känna oss stolta över att vi jobbar med biståndsfrågor, vårt stöd gör skillnad. Men vi får inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Kampen för solidaritet är gränslös och vi är fast beslutna att besegra kapitalismens egoism!

Uppdaterad:
Kategorier: