6F – Grafisk manual

Vår visuella identitet är ett verktyg för att profilera 6F som ett modernt och starkt fackförbundssamarbete.

6F består av förbunden Elektrikerna, Byggnads, Fastighets och Seko. 

Den särskiljer oss och knyter band till våra medlemmar. Den lyfter fram en driven och ambitiös facklig organisation som alltid har sina medlemmars väl i fokus.

I vår visuella identitet ingår logotyp, typografi, en begränsad färgpalett och bildspråk. Genom att utnyttja alla delar bygger vi ständigt en starkare identitet och ett starkare varumärke för 6F.

  • 6F - Grafisk Manual (1,1 MB)

    Vår visuella identitet är ett verktyg för att profilera 6F som ett modernt och starkt fackförbundssamarbete.

Uppdaterad: