Kongress

Kongress, tidigare kallat förbundsmöte, är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.

Vi har samlat info, material och livesändning från de senaste förbundsmöterna här på vår hemsida:

Förbundsmötet 2022: Kraftsamling 2022

Förbundsmötet 2018: Vi lovar varandra

Vart fjärde år är det kongress, förbundets högsta beslutande organ, då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram. På förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i centrala representantskapet (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus förbundsstyrelsen, alltså totalt 122.

Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen (förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förhandlingschef) samt nio ledamöter från avdelningarna. 

Kongressens uppgift är, utöver centrala representantskapets uppgifter, att:

  • Ha tillsyn över styrelsens förvaltning.
  • Göra en långsiktig planering för organisationens verksamhet.
  • Förrätta de val som anges i § 18 moment 2 i stadgarna.
  • Vara diskussionsforum samt fatta beslut i andra viktiga frågor för vilka kongressen har kallats.
Granskad: