Fotograf: Anna Ledin Wirén

Validera din yrkeskunskap

Om du har yrkeserfarenhet som elektriker från ett annat land och/eller om dina intyg och betyg är ofullständiga, men du har den kompetens som krävs, kan du ansöka om att få validera din yrkeskunskap hos Arbetsförmedlingen. Får du godkänd validering, utfärdas ett intyg att du är anställningsbar hos en elinstallatör. Efter 3 månaders anställning utfärdar ECY certifikat.

Det är dock vanligt att krav på fullständig svensk utbildning blir resultatet vid valideringen. Om dina intyg och betyg är ofullständiga kan du genomföra en elteknisk validering.

Läs mer på ECY:s hemsidaAlla frågor och underlag mejlas till validering@insu.se

Valideringsgruppen sammanträder ungefär var 14:e dag. Du får ett automatisk svar från validering@insu.se så du vet att dina handlingar kommit fram. När vi handlagt ditt ärende så får du skriftligt svar via mejl.

Alla handlingar ska vara på svenska eller engelska. Alla handlingar ska mejlas i en pdf-fil. Du ska även fylla i ett Europass.

Fyll i europass

 

Är du EU-medborgare?

Europa har en gemensam arbetsmarknad och dina kvalifikationer och din utbildning inom elteknikområdet gör dig anställningsbar även i Sverige.
För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

  • validerad yrkeskompetens (teori och praktik)
  • översatta betyg och arbetsintyg från ditt hemland
  • kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
  • genomgången utbildning i i endagskurserna "Kontroll före idrifttagning", "Skötsel av elanläggning" samt tvådagarskursen "Elinstallationsreglerna", se mer info på www.insu.se
  • anställning hos svensk elfirma som omfattas av Installationsavtalet mellan Svenska Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen.


Är du från ett land utanför EU?

För att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens krävs ett yrkestest eller validering. ECY har utarbetat en branschmodell för validering:

Elteknisk validering

Uppdaterad: