Fotograf: Anna Ledin Wirén

Var med och påverka Elektrikernas framtid

Inför Förbundsmötet 2018 har Elektrikerna startat en medlemsdialog för att säkerställa att medlemmarnas röster hörs. Därför ska vi under 2017 samla in synpunkter och åsikter från medlemmar.

Dialogen är uppdelad i tre faser där vi under varje steg samlar in tankar, idéer och synpunkter från medlemmarna:

  • Vår – 1 Juni (FAS 1)
    Medlemmarnas situation och behov.
  • 1 Juni – 15 Oktober (FAS 2)
    Mål & lösningar för utveckling av förbundet
  • Höst – Vinter (FAS 3)
    Har vi uppfattat er rätt?

Under den första fasen ställde vi frågor om medlemmarnas situation och behov som vi sedan sammanställt. Efter sammanställningen omvandlade vi behoven till föreslagna mål för förbundet att jobba med, utifrån utmaningarna medlemmarna såg.

För att nu kunna gå vidare behöver vi dina eller era svar som medlemmar, för hur vi som förbund tillsammans med dig kunna nå dessa mål.

För vår och framförallt din framtid skulle vi därför uppskatta om du tog några minuter och svarade på nedanstående formulär. Tack!

 

Tack för att du svarar och engagerar dig i Elektrikernas framtid!

Osäker på vilket VK du tillhör? Kolla upp det här: www.sef.se/vk


Fråga 1: Bättre Arbetsmiljö & minskad stress


Fråga 2: Ett schysstare & tryggare samhällsklimat


Fråga 3: En mer jämställd bransch utan machokultur


Fråga 4: En starkare relation mellan medlem och förbund

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anton Levein