Elektrikerna utökar Teslakonflikten – igen

Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även innefatta nyinstallation av laddstationer och verkstäder åt Tesla samt kompletterar tidigare lagda blockad med fler laddstationer och verkstäder. Sympatiåtgärderna träder ikraft från och med den 20 mars 2024, klockan 05:00.

Publicerad:

Konflikten med Tesla har pågått sedan oktober 2023. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall och följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Elektrikerna sympativarslade redan den 7 och den 8 samt den 21 november 2023 för stöd till IF Metall. Dessa stridsåtgärder ligger kvar men nu trappar Elektrikerna upp konflikten för att sätta mer tryck på Tesla att teckna kollektivavtal.

Sympatiåtgärderna innebär att medlemmar på Elektrikernas två största kollektivavtal, installationsavtalet och kraftverksavtalet, vägrar att installera nya laddstationer och medverka i uppförandet av nya serviceverkstäder åt Tesla.

Samtidigt kompletteras även tidigare lagda blockad av service eller reparation av Teslas laddstationer och verkstäder att även innefatta 14 nybyggda Supercharger laddstationer samt ytterligare en verkstad.

Sympatiåtgärderna träder ikraft från och med den 20 mars 2024, klockan 05:00. Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess att IF Metall och Tesla kommit överens om att teckna kollektivavtal eller Elektrikerna återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis. 

Det är självklart för Elektrikerna att hjälpa IF Metall genom att varsla om sympatiåtgärder för att stödja IF Metalls medlemmar på Tesla och värna om den svenska modellen.

Ladda ner varslen i sin helhet

Uppdaterad: