Elektrikerna backar IF Metall och varslar om sympatiåtgärder

Elektrikerna varslar om sympatiåtgärder i form av att medlemmarna i Elektrikerna inte kommer att utföra arbete bestående i service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Publicerad:

Tesla har i flera års tid sagt nej till att teckna kollektivavtal med IF Metall. I samband med den pågående konflikten har IF Metall begärt sympatiåtgärder från Elektrikerna.

– Det är självklart för Elektrikerna att stödja IF Metall genom att varsla om sympatiåtgärder för att stödja IF Metalls medlemmar på Tesla och värna om den svenska modellen. Tesla måste acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad och i Sverige kör vi med kollektivavtal, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson.

Elektrikerna varslar mot bakgrund av ovanstående om följande sympatiåtgärd från och med den 17 november 2023, klockan 05:00.

Sympatiåtgärden omfattar vägran att befatta sig med tillförsel av elektricitet, som utförs av elektriker bundna av Installationsavtalet och Kraftverksavtalet. Vägran innebär att medlemmar i Elektrikerna inte kommer att utföra arbete bestående i service eller reparation av elanläggningar vid Teslas 10 verkstäder eller 213 laddstationer som de har i Sverige. Varslet på laddstationerna gäller i dagsläget endast för Installationsavtalet. Om något går sönder kommer ingen att laga det. Sådant arbete försätts samtidigt i blockad.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess att IF Metall och Tesla träffat kollektivavtal eller Elektrikerna återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Ladda ner och läs varslet för Installationsavtalet i sin helhet

Ladda ner och läs varslet för Kraftverksavtalet i sin helhet

Ladda ner och läs varslet för laddstationer i sin helhet

Frågor och svar om konflikten

Varför varslar Elektrikerna om sympatiåtgärder för IF Metall?

För att stödja IF Metall i att få till ett kollektivavtal med Tesla i Sverige. IF Metall har bett om Elektrikerna stöd och då är det en självklarhet för oss att stödja dem och stå bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Varför är detta viktigt för Elektrikerna?

I Sverige och på svensk arbetsmarknad har vi kollektivavtal. Kollektivavtal är ryggraden i den svenska arbetsmarknadsmodellen, en modell som bygger på att parterna (fack och arbetsgivare) förhandlar fram kollektivavtal. Kollektivavtalen reglerar arbetsvillkor och löner. I Sverige regleras inte lön och villkor i lagar.

Konflikten mellan IF Metall och Tesla i Sverige handlar om tecknandet av kollektivavtal utifrån den svenska arbetsmarknadsmodellen. När IF Metall ber om Elektrikernas stöd är det både viktigt och självklart att vi hjälper till – för att stå upp för kollektivavtalet och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Att ta kampen för den svenska modellen blir ännu viktigare när det rör en sådan stor spelare som Tesla.

Hur påverkar konflikten alla Tesla-bilägare i Sverige?

Personer som har köpt en Tesla-elbil har tagit ställning för att minska utsläppen och bidra till en hållbarare värld. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö utan även om människors sociala hållbarhet. Därför tar fackförbund i Sverige nu strid för rätten till kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor för alla som jobbar på Tesla.

Det är dessutom fördelaktigt för Tesla-ägare att facken strejkar för att anställda på Tesla ska ha kollektivavtal. Kollektivavtal är en garanti för att de som servar och lagar Teslas bilar inte utnyttjas och får rättvist betalt. Vilket leder till att de har möjlighet att göra ett bra jobb.

Så Tesla-ägare, hör av er till Tesla och berätta för Elon Musk att i Sverige kör vi med kollektivavtal!

Vilka av Teslas verkstäder påverkas?

Stridsåtgärderna gäller på 10 verkstäder som Tesla har i Sverige. Verkstäderna finns på följande orter:

  • Upplands väsby
  • Mölndal
  • Malmö
  • Segeltorp
  • Umeå
  • Hisings backa
  • Uppsala
  • Huddinge
  • Norrköping
  • Örebro


Vilka laddstationer påverkas?

Alla laddstationer som Tesla har över hela Sverige påverkas av stridsåtgärderna. Totalt rör det sig om 213 laddstationer.

Vad är bakgrund till konflikten?

IF Metall har i flera års tid försökt att teckna kollektivavtal med Tesla i Sverige. Tesla har sagt nej, trots att kollektivavtal är en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen. IF Metall har därför varslat om konflikt. För att sätta ytterligare press mot Tesla, om att teckna kollektivavtal för de svenska Tesla-anställda, har IF Metall begärt sympatiåtgärder från Elektrikerna och övriga förbund inom LO.

Mer information om konflikten mellan IF Metall och Tesla finns på IF Metalls hemsida.

Uppdaterad: