Blockadskylt vid Teslas Supercharger-laddstationer

Blockadskylt vid Teslas Supercharger-laddstationer

Elektrikerna utökar Teslakonflikten

Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även omfatta medlemmar bundna av Kraftverksavtalet i blockaden av service eller reparation av Teslas laddstationer. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Publicerad:

Elektrikerna har pågående sympatiåtgärder till stöd för IF Metall för att få Tesla att teckna kollektivavtal i Sverige. Elektrikernas sympatiåtgärder inleddes fredagen den 17 november 2023 och innebär att elektriker bundna av Installationsavtalet och Kraftverksavtalet inte kommer att utföra arbete bestående i service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder. Och medlemmar bundna av Installationsavtalet kommer inte serva eller reparera Teslas laddstationer. Nu utökas varslet till att även medlemmar bundna av Kraftverksavtalet omfattas av blockaden mot Teslas 70 Supercharger-laddstationer i Sverige.

Genom att medlemmarna på Kraftverksavtalets arbete vid Teslas laddstationer blockeras trappar Elektrikerna upp konflikten. Detta innebär att vi inte kommer att laga om något går sönder i Teslas transformatorstationer eller tillhörande matarledning, det vill säga all inkommande el till Teslas laddstationer.

Sympatiåtgärden träder i kraft den 1 december 2023, klockan 05:00.

Sympatiåtgärden omfattar vägran att befatta sig med tillförsel av elektricitet, som utförs av medlemsföretag vid Energi Företagens Arbetsgivareförening bundna av Kraftverksavtalet, till alla av bilmärket Teslas laddstationer. Sådant arbete försätts samtidigt i blockad.

Sympatiåtgärden gäller tillsvidare till dess att IF Metall och Tesla träffat kollektivavtal eller Elektrikerna återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Ladda ner och läs varslet i sin helhet

Uppdaterad: