Fotograf: Anna Ledin Wirén

Svar från fas 1 av Elektrikernas medlemsdialog

Inför Förbundsmötet 2018 har Elektrikerna startat en medlemsdialog för att säkerställa att medlemmarnas röster hörs. Under den första etappen har vi arbetat med att ta reda på vilka utmaningar våra medlemmar ser på våra arbetsplatser, i vardagen och i samhället.

Publicerad:

Därför ska vi under 2017 samla in synpunkter och åsikter från medlemmar, ett arbete som startade i februari och kommer pågå fram till december. Utifrån svaren vi har fått, så har vi sedan omvandlat dessa utmaningar till mål för förbundet och medlemmarna att jobba med.

Underlaget vi får in från medlemsdialogen kommer ligga till grund för att sedan forma handlingarna inför förbundsmötet 2018.

Under den första etappen har vi ställt följande fem frågor:

 1. Vad gör dig mest orolig på din arbetsplats/i ditt arbete?
 2. Vilka fackliga frågor driver ni på din arbetsplats?
 3. Vad är facket för dig?
 4. Är det något som oroar dig när det gäller utvecklingen i samhället? Utveckla gärna.
 5. Vilka frågor eller behov kring ditt arbete och din arbetssituation ser du som allra viktigast att ett fackförbund som vårat hjälps åt att hitta långsiktiga lösningar på?


Över 500 medlemmar har bidragit med sina svar, som efter sammanställning ser ut ungefär såhär:

Vad gör dig mest orolig på din arbetsplats/i ditt arbete?

 • DÅLIG ARBETSMILJÖ
 • STRESS
 • BRISTANDE KOMPETENSUTVECKLING
 • SVÅRT ATT FÅ BYGGHANDLINGAR I TID
 • KONKURRENS FRÅN UTSTATIONERAD ARBETSKRAFT
 • MER ADMINISTRATION OCH DÅLIGT STÖD FRÅN ARBETSLEDARE


Vilka fackliga frågor driver ni på din arbetsplats?

 • ACKORD
 • LÖNER
 • ARBETSMILJÖ & SÄKERHET
 • RESOR
 • UTBILDNING & KOMPETENS
 • TRYGGHET


Vad är facket för dig?

 • HJÄLP MED AVTALS- 0CH LÖNEFRÅGOR
 • BOLLPLANK
 • MIN TRYGGHET PÅ ARBETSPLATSEN
 • EN FÖRSÄKRING
 • REPRESENTERA MEDLEMMARNAS INTRESSE
 • FACKET ÄR VI. I DAGENS SAMHÄLLE MÅSTE VI HÅLLA SAMMAN FÖR ATT BEHÅLLA DE VILLKOR VI KÄMPAT OSS TILL GENOM ÅREN


Är det något som oroar dig när det gäller utvecklingen i samhället? Utveckla gärna.

 • INLÅNINGEN & LÖNEKONKURRENSEN FRÅN ANDRA LÄNDER
 • EGOISM OCH INDIVIDUALISM
 • HÅRDARE OCH KALLARE SAMHÄLLSKLIMAT
 • VÄLFÄRDENS & PENSIONERNAS UTVECKLING


Vilka frågor eller behov kring ditt arbete och din arbetssituation ser du som allra viktigast att ett fackförbund som vårat hjälps åt att hitta långsiktiga lösningar på?

 • LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE
 • BÄTTRE ABETSMILJLÖ
 • ACKORDETS ÖVERLEVNAD
 • PENSION & LEDIGHET
 • MER LÖN

Fas 2 - Mål & lösningar för utveckling av förbundet

Nu går vi vidare in i fas två, där vi kommer ställa frågor om hur gemensamt vi löser de utmaningar medlemmarna pekat ut.

Uppdaterad: