Kommunikationsansvarig

Diana Oldenburg ansvarar för extern kommunikation för Elektrikerna. 

Granskad: