Christoffer Ahlqvist, VD på LO Mervärde, Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar, Petter Johansson, ombudsman på Elektrikerna och Urban Pettersson, ordförande för Elektrikerna

Christoffer Ahlqvist, VD på LO Mervärde, Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar, Petter Johansson, ombudsman på Elektrikerna och Urban Pettersson, ordförande för Elektrikerna

Fotograf: Diana Oldenburg

Mer fackligt inflytande på Sveriges största solcellsföretag

Efter en längre tids förhandlingar har vi nu ett uppdaterat kollektivavtal på plats mellan Elektrikerna och Svea Solar. Elektrikerna hade sedan tidigare ett avtal med företaget men nu har vi kommit överens om en hel del förbättringar, framförallt när det kommer till fackligt inflytande och arbetsmiljö.

Publicerad:

Petter Johansson, ombudsmannen som lett förhandlingen för Elektrikernas del, är mycket nöjd med det nya avtalet: “Förhandlingarna har förts i en god anda och i en gemensam utgångspunkt att söka samförstånd och stärka samarbetet kring exempelvis arbetsmiljö och facklig organisering. I det nya avtalet tar vi flera steg för att medlemmar i Elektrikerna på Svea Solar får vara mer delaktiga i företagets planering och att den lokala fackklubben stärks.

Några av de insatser som Elektrikerna och företaget är eniga i att alla medlemmar på företaget erbjuds en endagars grundläggande facklig utbildning på betald arbetstid. Alla som anställs ska också erbjudas en informationsträff på betald arbetstid. Elektrikerna och Svea Solar har även påbörjat ett arbete för att komma överens om att ytterligare stärka de anställdas medbestämmande genom att teckna ett så kallat Utvecklingsavtal.

Utöver detta är vi också överens om att inga solcellsmontörer ska anställas på visstid, höjda lägstalöner, löpande inrapportering av nyanställda och underentreprenörer till Elektrikerna. Elektrikerna ska också ha rätten att kunna avbryta oseriösa underentreprenörer som slarvar med arbetsmiljön.

Petter Johansson fortsätter: “Svea Solar är Sveriges största solcellsföretag. Ska vi skapa en hållbar framtid med solenergi måste vi också ha en hållbar arbetsmiljö för de anställda. Därför är jag extra stolt att vi nu är överens om att gemensamt jobba för att stärka och förbättra arbetsmiljön och elsäkerheten på företaget.

I samband med den här överenskommelsen har det dessutom tagits fram en medlemsförmån till samtliga personer som är medlem i något av de 14 LO-förbunden. Det innebär att 1,4 miljoner fackmedlemmar över hela Sverige ska via LO Mervärde kunna köpa solceller till rabatterat pris från Svea Solar. Det är ett viktigt steg för att även vanligt folk ska ha råd att köpa solceller och bidra till Sveriges gröna omställning.

Mer info om Svea Solar och LO Mervärde

Om Svea Solar

Svea Solar är Sveriges största solenergibolag och ett av Europas mest snabbväxande bolag. Svea Solar erbjuder en helhetslösning med solpaneler, batterier, elbilsladdare, fossilfria elavtal och en plattform som gör det möjligt för kunder att producera, konsumera och sälja sin solenergi. Dessutom utvecklar och äger Svea Solar solparker. Svea Solar grundades år 2014 och har verksamhet i sex europeiska marknader.

Läs mer på Svea Solars hemsida

 

Om LO Mervärde

LO Mervärde är ett samarbete mellan LO-förbunden, tillsammans cirka 1,4 miljoner medlemmar, där vi gemensamt förhandlar fram rabatter, förmåner och erbjudanden på allt från glasögon, telefoner och abonnemang till resor, hotellvistelser, hyrbilar. Ett reellt mervärde som bidrar till att ge en guldkant utanför arbetslivet.

Läs mer på LO Mervärdes hemsida

Uppdaterad: