Petter Johansson, SEF och Tomas Torstensson, EFA

Avtalskrav växlade på Kraftverksavtalet

Idag växlade Elektrikerna och vår motpart Energiföretagens Arbetsgivareförening avtalskrav för Kraftverksavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 4,4%, förbättrad dygnsvila och mer kompetensutveckling samt yrkescertifiering.

Publicerad:

Årets avtalsrörelse sker under en orolig tid. Det är krig i Europa, en skyhög inflation som drivs av höga el-priser och dessutom ränteökningar som slår alla rekord.

I dessa orostider är det viktigt att ta ansvar. En förutsättning för en lyckad avtalsrörelse är att näringslivet tar sitt ansvar och inte kompenserar sig själva mer än arbetstagarna för inflationen. Företagen i branschen har trots konjunkturläget en god lönsamhet och har ökat sina marginaler, det är rimligt att en del av det förbättrade produktionsresultatet används till höjda löner, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö för våra medlemmar.

Sverige står inför enorma utmaningar, då det inom snar framtid kommer behövas minst en fördubblad elproduktion. Elförsörjningen är idag en av de viktigaste funktionerna i samhället. Vi behöver trygga elförsörjningen till Sveriges invånare. Branschen är också inne i en teknikutveckling som kräver att arbetsgivarna investerar i kompetensutveckling för de anställda. Bristen på kompetensförsörjning till branschen utgör ett direkt hot mot att klara de utmaningar vi står inför.

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven.

Kraftverksavtalet är förbundets näststörsta kollektivavtal. De som jobbar på avtalet håller på med distribution eller produktion av energi. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2023. Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Kraftverksavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% samt en låglönesatsning med lägst 1 192 kr för pottfördelning.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Kortare arbetsvecka.
 • Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
 • Partsgemensam strategi för att fler kvinnor ska söka sig till branschen.
 • Utbildning för att kunna se och rapportera säkerhetsrisker.
 • Förbättrad dygnsvila för arbetsuppgifter utanför beredskapstjänst.
 • Trygga kompetensförsörjningen: fler utbildningar, yrkescertifikat och en yrkesnämnd.
 • Individuell kompetensutveckling.
 • Inför en förtroendemannakassa för ersättning till förtroendevalda.
 • Förlängda regler om förhandlingsskyldighet vid entreprenader.

Läs Elektrikernas avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: