Elektrikernas ungdomsansvarige Jonas Eriksson

Elektrikernas ungdomsansvarige Jonas Eriksson

Digital skolinformation om den svenska arbetsmarknaden

För några månader sedan var det ingen som kunde förutse att en pandemi skulle lamslå hela världsekonomin. Hela samhället har satts på prov och mycket verksamhet har fått ställas om till nya digitala lösningar, och den fackliga skolinformationen är inget undantag.

Publicerad:

Att få information och kännedom om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar är jätteviktigt. Alla som är på väg ut i arbetslivet behöver information om hur den svenska modellen fungerar och vikten av starka arbetsmarknadsorganisationer.

För att kunna bidra med denna information till alla som studerar har Elektrikerförbundet tagit fram en digital lösning för skolinformation som ska fungera som en temporär lösning under rådande omständigheter.

Den digitala lösningen består av en film som skickats ut till lärarna för El- och Energiprogrammen. Elektrikernas ungdomsansvarige Jonas Eriksson berättar i denna film hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Filmen är uppdelad i 3 avsnitt: Den svenska modellen, Kollektivavtalen samt Lärlingstid och anställning.

Tanken med denna video är inte att ersätta skolinformationen som genomförs av informatörer ute i skolorna. För en information fysiskt på plats där man kan ha ett samtal med eleverna är alltid bättre än en inspelad video. Så när pandemin har lugnat ner sig och möjligheten finns igen att besöka skolorna kommer vi återgå till det arbetssättet.

Vi hoppas att denna video kommer ge eleverna bra information inför deras framtida arbetsliv och att vi snart kommer kunna besöka skolorna igen!

Se filmen nedan eller på vår Youtube-kanal.

Besök Elektrikernas Youtube

Till filmen hör ett antal frågor

 1. Hur låg är den lagstadgade lägstalönen i Sverige?
 2. Nämn några av parterna på arbetsmarknaden.
 3. Vad är ett kollektivavtal? 
 4. Hur länge gäller ett kollektivavtal? 
 5. Finns det något annat som reglerar arbetsmarknaden än kollektivavtal? 
 6. Vad är A-kassan för något? 
 7. Ge några exempel på dina skyldigheter enligt kollektivavtalet. 
 8. Ge några exempel på dina rättigheter enligt kollektivavtalet. 
 9. Vad är en lärlingsblankett för något? 
 10. Vad är viktigt att tänka på under lärlingstiden? (Tänk lärlingsblanketten) 
 11. Hur många timmar är du A-lärling? B-lärling? 
 12. Vad krävs av företaget för att du ska kunna tillgodoräkna dig lärlingstid? 
 13. Har du rätt till en löneökning när du går från A-lärling till B-lärling?
 14. Skriv tre saker som ska stå på ditt anställningsbevis.
Uppdaterad: