Igår träffade vi Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket

Igår träffade vi tillsammans med Seko ledningarna för både Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket för att följa upp om våra krav att de två myndigheterna ska börja samarbeta kring elolyckor så att de ärendena inte "faller mellan stolarna". Det är en bra start att vi nu har fått till ett möte där vi hade möjlighet att diskutera vår syn på det allvarliga arbetsmiljöläget i kraftbranschen.

Publicerad:

Vi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågan och våra kraftverksmedlemmar är en extra prioriterad grupp. Våra elmontörer hanterar bland annat högspänning under svåra förhållanden. Det kan vara storm, snö, kyla och mörker. Bara under 2018 har fem elmontörer fått sätta livet till.

I slutet av förra året skickade vi ett öppet brev angående fem elmontörers död på jobbet till Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Energimarknadsinspektionen och Regeringskansliet där vi krävde:

  • Ett möte mellan myndigheterna, Elektrikerförbundet och Seko.
  • Att regeringen tillsätter en statlig utredning med direktiv att föreslå en lagreglering som garanterar drift och underhåll som är säker för elmontörer, för elsäkerheten och för rikets säkerhet, utifrån det vi skrivit ovan.
  • Att Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket utreder de bakomliggande organisatoriska orsakerna till att olyckorna sker i den utsträckning de gör.

Nu har vi haft ett första möte. En av flera kommande åtgärder är att vi kommer börja trycka på politiskt nu när vi har en regering på plats. Vi kommer även se om det finns områden som vi kan samarbeta tillsammans med vår arbetsgivarmotpart för att få en säkrare arbetsmiljö i elbranschen. För oss är den absolut högst prioriterade frågan att våra medlemmar ska kunna överleva sin arbetsdag och vi kommer fortsätta att jobba stenhårt för detta.

Uppdaterad: