Fotograf: Pixabay

Ändringar i kollektivavtalen i och med det nya karensavdraget

Från den 1 januari 2019 införs ett lagstadgat karensavdrag i sjuklönelagen och i sjukförsäkringen (SfU24). Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Med anledning av den nya lagstiftningen har Elektrikerförbundet träffat överenskommelser om konsekvensändringar i kollektivavtalen.

Publicerad:

Konsekvensändringarna i kollektivavtalen hittas som bifogat dokument under respektive kollektivavtal. Överenskommelserna är en förändring av beräkningsmodellen i enlighet med den nya lagstiftningen. Dessa anpassningar förändrar inga övrigt tolkningar i avtalen.

Gå till sidan med kollektivavtal

I korthet innebär den nya lagen att karensavdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Det vill säga att i normalfallet med 40 timmars arbetsvecka motsvarar karensavdraget 8 timmar vid sjukdom som är längre än karensavdraget.

Avdraget kan aldrig överstiga 20 procent av snittveckoarbetstiden om en arbetstagare arbetar deltid, till exempel 20 timmar i veckan, blir karensavdraget 4 timmar oavsett hur arbetstiden är förlagd.

Lagstiftarens syfte är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och att avdraget ska bli detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Mer information om karensavdraget hittar du här

Uppdaterad: