Fotograf: Pixabay/Montage

Svenska Elektrikerförbundet startar visselblåsartjänst

Svenska Elektrikerförbundet är en demokratisk organisation. Vi vill att demokratin ska genomsyra hela vår organisation på alla nivåer. Vi står för öppenhet och en vilja att rätta till missförhållanden om sådana uppstår. Alla ska kunna framföra sin åsikter även om det kan upplevas som känsligt.

Publicerad:

Denna visselblåsartjänst är en ny kanal där man kan vara helt anonym och slå larm om missförhållanden. Den ska kunna användas av såväl medlemmar som anställda när man upplever att man bryter mot våra policys, våra värderingar om alla människors lika värde eller bryter mot lagen.

Visselblåsartjänsten ska inte användas om man är missnöjd med något i vårt fackliga arbete. Den kritiken får man föra fram i våra reguljära demokratiska kanaler.

- Med införandet av en visselblåsfunktion tar vi ytterligare steg för att säkerställa att vi i alla sammanhang uppträder schysst mot varandra. Detta är en kanal som kan komplettera alla andra kanaler som vi har. Öppenhet och lyhördhet är viktiga kärnvärden för oss, säger förbundsordförande Jonas Wallin i en kommentar.

Länken till visselblåsartjänsten är placerad på vår hemsida: www.sef.se/visselblasartjanst

Uppdaterad: