Välkommen till informationsträff om arbetsmiljö i Region Nord

Elektrikerna och Installatörsföretagen (tidigare EIO) bjuder tillsammans in till 6 träffar från Luleå till Sundsvall under vecka 41 för att ha en gemensam information om säkerhet och hälsa.

Publicerad:

Tanken är att chefer och arbetsledare tillsammans med arbetsmiljöansvariga på företaget och företagets skyddsombud ska höja arbetsmiljötänket på din arbetsplats och inom branschen. Fokus på informationsträffarna kommer att vara säkerhetskultur, beteenden/attityder och verktyg för en säkrare arbetsmiljö.

Se till att arbetsgivaren anmäler in de som inte är utsedda till skyddsombud medan ni som är skyddsombud på ett medlemsföretag inom Installatörsföretagen kan anmäla er själva samtidigt som ni begär ledigt utifrån förtroendemannalagen med bibehållna anställningsvillkor och lön för att delta i informationen. Se länk till inbjudan nedan.

Om skyddsombud saknas på företaget eller om du är intresserad av arbetsmiljöfrågor går det bra att följa med arbetsgivaren ändå för att kunna samverka på företaget. Anmäl ditt intresse via Elektrikerna eller direkt till din arbetsledning.

Låt oss hjälpas åt att höja arbetsmiljötänket inom branschen och visa vilka enkla system som finns för att anmäla tillbud, olyckor och liknande!

Frågor besvaras av Sven Höckert, ring: 010-434 05 16

Informationstillfällen

10 oktober, Luleå
08.00 – 10.00, Scandic Luleå

10 oktober, Skellefteå
14.00 – 16.00, Scandic Skellefteå

11 oktober, Umeå
08.00 – 10.00, Scandic Umeå Syd

11 oktober, Örnsköldsvik
14.00 – 16.00, Scandic Örnsköldsvik

12 oktober, Sundsvall
08.00 – 10.00, Scandic Sundsvall City

12 oktober, Östersund
14.00 – 16.00, Scandic Östersund City


Länk till till inbjudan med anmälningslänkar:

Inbjudan

Uppdaterad: