Elteknikklassen från CentrumVux

Fotograf: Diana Oldenburg

Samarbete mellan Elektrikerna och Installatörsföretagen för att hjälpa nyanlända elektriker

Inom elteknikbranschen råder det en akut brist på elektriker och behovet av montörer väntas öka de kommande åren. Elektrikerna och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen inledde därför tillsammans med Arbetsförmedlingen i våras ett samarbete för att hjälpa nyanlända som har jobbat som elektriker i sina hemländer att på ett snabbare och smidigare sätt utbilda sig och få svensk certifiering.

Publicerad:

I arbetet ligger bland annat att utbilda handledarna på Arbetsförmedlingen i vilka typer av elektriker som finns, ta fram tekniska hjälpmedel för att lära sig de branschspecifika orden och utbilda certifierade yrkesbedömare.

Som en del av samarbetet för att få nyanlända med elektrikerbakgrund in i den svenska elbranschen följde representanter från både Elektrikerna och Installatörsföretagen med på studiebesök när klassen i elteknik från CentrumVux besökte AstraZeneca. Besöket inleddes med morgonmöte där man hade genomgång av dagens arbete med möjlighet att ställa frågor till elektrikerna och platschefen.

Genomgång av AstraZenecas processreningsverk

Fotograf: Diana Oldenburg

Efter det fick vi en rundvandring i AstraZenecas processreningsverk. Vuxenutbildning i elteknik är på ett år där personer som har jobbat som elektriker i andra länder kombinerar studier i svenska med hands-on utbildning i svenska elstandarder och vad som gäller när man ska jobba som elektriker i Sverige. Skolan kan ta hand om 18 elever åt gången och efter avslutad utbildning genomgår de en ECY-validering för att få ett utlåtande om vilken nivå de ligger på. En del kan söka jobb som fullbetalda elektriker och en del kommer börja som lärlingar.

Bengt Wallberg

Bengt Wallberg, lärare i elteknik

Fotograf: Diana Oldenburg

På studiebesöket fick eleverna träffa representanter från facket, arbetsgivarorganisationen och Caverion (företaget där elektrikerna på AstraZeneca jobbar). Louise Olsson, Verksamhetsledare för El-ettan, var på plats och berättade om medlemskapet i Elektrikerna. Vi fick också bra kontakt med läraren Bengt Wallberg som med sitt stora engagemang hjälp många elever ut i arbetslivet. Förhoppningsvis kommer vi få göra ett besök på skolan och berätta mer om varför facket är viktigt på en skolinformationsträff! I årskullen innan har många kommit ut och nu fått jobb som elektriker, så framtiden för dessa elever ser ljus ut!

Uppdaterad: