Kemikalieinspektionen åtalsanmäler Fortum

Kemikalieinspektionen åtalsanmäler Fortum för att ha brutit mot importförbudet av asbest och utsatt våra medlemmar för hälsofara.

Publicerad:

I början av året polisanmälde Elektrikerförbundet Fortum för brott mot bland annat miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Vi välkomnar nu från förbundets sida att Kemikalieinspektionen fört vår anmälan vidare och ser allvaret i frågan och vill få den prövad.

Hör inslaget på Sveriges Radio

Uppdaterad: