Vill du påverka innehållet i ditt kollektivavtal?

Som medlem i Elektrikerna har du möjlighet att påverka innehållet i Installationsavtalet, Kraftverksavtalet och alla våra andra kollektivavtal. Nu är det dags att börja skicka in förslag på förbättringar i ditt kollektivavtal, så kallade avtalsmotioner, till nästa avtalsrörelse.

Publicerad:

Under våren 2025 ska flera av kollektivavtalen omförhandlas med arbetsgivarna. Kollektivavtal är ett avtal mellan fack och arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för alla anställda inom en viss bransch eller ett visst yrke. Fram till och med den 30 april 2024 kan du som är medlem i Elektrikerna börja skicka in avtalsmotioner till 2025 års avtalsrörelse.

Du kan skicka in avtalsmotioner genom att fylla i ett formulär på vår hemsida eller skicka förslaget direkt till din lokala organisation. Behöver du hjälp med att formulera ditt förbättringsförslag kan du höra av dig till din klubb eller avdelning.

Från och med den 1 maj 2024 går den lokala organisationen igenom de inkomna motionerna och håller medlemsmöten där dessa diskuteras. Motioner som den lokala organisationen ställer sig bakom ska kompletteras med ett yttrande och de övriga motionerna ska återkopplas till medlemmen med fråga om medlemmen ändå vill att avtalsmotionen skickas vidare i processen, fast utan lokalt stöd. Alla medlemmar som skickar in avtalsmotioner ska få återkoppling av den lokala organisationen om hur deras avtalsmotion har hanterats.

Senast den 1 oktober 2024 ska motionerna inkommit från den lokala organisationen till förbundskontoret och avtalsdelegationerna för förbundets olika kollektivavtal.

Avtalsdelegationerna behandlar och prioriterar motionerna fram till den 1 december 2024 och därefter skrivs ett förslag på avtalskrav fram till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen tar sedan ställning till de slutgiltiga avtalskrav som Elektrikerna sedan driver mot arbetsgivarorganisationerna i avtalsrörelsen 2025.

Skicka in en avtalsmotion

Uppdaterad: