Fler är nöjda med sitt medlemskap i Elektrikerna: Resultat av den årliga medlemsundersökningen

För fjärde året i rad har vi nu genomfört den årliga medlemsundersökningen där vi undersöker hur stor kännedom våra medlemmar har om facket samt vad de tycker är viktigt att Elektrikerna jobbar med. Här kan du se resultatet av 2024 års undersökning.

Publicerad:

2024 års medlemsundersökning pågick under februari. Totalt fick vi in 1 013 svar från medlemmar i Elektrikerna, vilket är 165 färre än föregående år. Vi kan konstatera att majoriteten som har svarat har varit medlem länge men att fler unga och nya medlemmar har svarat än tidigare år.

Det är glädjande att bland de som svarat på undersökningen finns en större vilja att vara aktiv i sitt medlemskap än tidigare år. Vi ser bland annat att fler har varit på fackliga möten och att fackliga frågor diskuteras mer och mer på våra arbetsplatser. Även andelen som kan tänka sig att bli förtroendevalda ökar och fler frågar sina arbetskamrater om de vill bli medlem i Elektrikerna – nästan varannan har ställt frågan!

När medlemmarna prioriterar vad förbundet ska jobba med är att förhandla fram bra kollektivavtal, förbättra arbetsmiljön och se till att avtalen följs högst prioriterat.

Några resultat från årets medlemsundersökning:

  • Det finns en större vilja att vara aktiv i sitt medlemskap än tidigare år.
  • Fler har varit på fackliga möten. Hela 86% är intresserade av att delta på fackliga möten.
  • Fler kan tänka sig att bli förtroendevalda. Yngre och kvinnor är överlag mer intresserade av att bli förtroendevalda.
  • Fler vet vilka som är förtroendevalda på arbetsplatserna. Framförallt tydligt för uppdraget skyddsombud.
  • Fler frågar sina arbetskamrater om de vill bli medlem i Elektrikerna – nästan varannan har ställt frågan! Bland de förtroendevalda har nästan 75% ställt frågan.
  • Fackliga frågor diskuteras mer på våra arbetsplatser, från lägst 54% till nu över 62%. Pengar är ett vanligt förekommande samtalsämne.
  • Att förhandla fram bra kollektivavtal, förbättra arbetsmiljön och se till att avtalen följs är högst prioriterat av medlemmarna.
  • Fler är nöjda med sitt medlemskap i Elektrikerna! Kraftig förbättring på de som är mycket nöjda, från 15% till drygt 20%. Hälften av medlemmarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap. Cirka 22 procent är missnöjd eller mycket missnöjd med Elektrikerna. 28 procent är neutralt inställda. 

Nyfiken på fler resultat från 2024 års undersökning? Ladda ned sammanställningen:

Sammanställning medlemsundersökning 2024


Stort tack till alla medlemmar som tog sig tid att svara på undersökningen!

Uppdaterad: