Fotograf: Pixabay

Nu lanserar Elektrikerna Lönewebben

Att bevaka lönebildningen för våra medlemmar är en av Elektrikernas viktigaste uppgifter. Därför har vi nu tagit fram ett helt nytt verktyg där förtroendevalda kan registrera, skapa engagemang och hålla koll på lönebildningen bland medlemmarna på företaget.

Publicerad:

I Lönewebben kan du som förtroendevald på ett enklare sätt kontrollera att lönehöjningarna läggs ut och följer avtalens regler om till exempel lägsta löner, garanterad höjning med mera.

Varje år skickas det ut underlag från Elektrikerna både till dig som förtroendevald och till din arbetsgivare om att det är dags att genomföra lönerevision av månadslönerna. I år så kommer vi att använda Lönwebben för dessa utskick. Utskicken kommer att gå till klubbordförande och sekreterare och fackliga ombud där det saknas klubb. Om det fackliga ombudet eller klubben vill ha andra mottagare för lönerevisionen så går det att ändra men då behöver du meddela oss på manadsloner@sef.se.

Inför lönerevisionen bör du som förtroendevald även kontrollera att dina kontaktuppgifter och  medlemslistan stämmer på ditt företag på Mina sidor på sef.se.

Besök lonewebben.se

 

Registrering av nya löner

I Lönewebben kan du som förtroendevald enkelt lägga till medlemmar som saknas och skriva kommentarer om medlemmar som inte omfattas av lönerevisionen denna avtalsperiod exempelvis på grund av att de slutat på företaget eller började efter revisionen. På Lönewebben kan du se att hela potten är fördelad, att minimigarantin är fördelad på samtliga, att låglönesatsningen också ligger som grund för beräkningen samt justera lönen om någon fått lönehöjning mellan perioderna.

Lönerevisionen sker utifrån reglerna i löneavtalet i ditt kollektivavtal. Kolla gärna upp hur det går till. Vill du som förtroendevald ha stöd, hjälp eller rådgivning i lönerevisionen kontakta din lokala ombudsman via vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

När lönerevisionen är genomförd är det viktigt att du som förtroendevald registrerar in lönerevisionens resultat i Lönewebben, så att förbundet har en möjlighet att bevaka att alla medlemmar får sin lönehöjning och att allt gått till på rätt sätt.

Uppdaterad: